4.8 C
Belgrade
26/11/2022
Hrvatska lingvistika region

Studentska lingvistička konferencija (Stulikon)

S velikim zadovoljstvom Vas obavještavamo kako će se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 3. do 5. svibnja 2013. godine održati druga regionalna Studentska lingvistička konferencija (Stulikon). Cilj Stulikona je okupiti studente preddiplomskih i diplomskih studija jezičnih usmjerenja sa sveučilišta u regiji, kako bi se potakla njihova međusobna suradnja. Poziv je upućen i studentima koji se jezikom bave iz perspektive drugih znanstvenih disciplina (psihologije, pedagogije, sociologije, antropologije i ostalih) kako bi se ostvario interdisciplinarni pristup fenomenima jezika.

Svoj rad je moguće prijaviti za sudjelovanje na e-mail adresu stulikon2013@gmail.com. U prijavi je potrebno priložiti:

1. Ime autora
2. Naslov predloženog rada
3. Sažetak rada dužine do 500 riječi
4. Lingvističko područje rada

(Primjer prijave sažetka s komentarima na hrvatskom jeziku – DOWNLOAD)
(„Knjiga rezimea“. Svi sažetci primljeni za izlaganje na 1. Stulikonu – DOWNLOAD)

Predloženi rad može biti iz područja fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike, pragmatike, sociolingvistike, povijesti jezika, psiholingvistike, usvajanja jezika, primijenjene lingvistike, računalne lingvistike i drugih jezičnih disciplina. Rok za prijavu sažetka rada je 31. 12. 2012. Obavijest o rezultatima recenzije prijavljenih radova bit će poslana najkasnije do 1. 3. 2013.

Svaki kandidat može prijaviti najviše dva rada, jedan samostalan i jedan koautorski. Najveći mogući broj autora po radu je četiri. Službeni jezici konferencije su svi južnoslavenski jezici.

Predviđeno trajanje izlaganja na konferenciji je 20 minuta, nakon čega slijedi 10 minuta za raspravu. Program konferencije bit će pravovremeno objavljen na websiteu. Planirano je objavljivanje konferencijskog zbornika. Formalne upute za pisanje radova mogu se naći na websiteu konferencije. Rok za registraciju je 1. 4. 2013. Kotizacija za sve sudionike je besplatna.

Detaljnije informacije o konferenciji i postupku prijave radova mogu se pronaći na websiteu http://www.ffzg.unizg.hr/stulikon/. Sva dodatna pitanja i komentare možete uputiti na e-mail adresu stulikon2013@gmail.com ili na Facebook stranicu konferencije .

Slične vesti