10.4 C
Belgrade
25/03/2023
region stipendije vizuelne umetnosti

Stipendija za rezidencijalni boravak na Künsterhaus Schloss Balmoral

 

rok za prijavu:15.07.2011

mjesto:Bad Ems,Njemačka

organizator:Künsterhaus Schloss Balmoral

url:http//www.balmoral.de

 

Künsterhaus Schloss Balmoral,kulturna fondacija iz njemačkog gradića Bad Emsa,poziva zainteresirane vizuelne umjetnike da se prijave  na rezidencijalni program, u trajanju od šest mjeseci.

Fondacija podržava vizuelne umjetnike svih disciplina-slikarstvo,skulptura,grafika,instalacija,video,cr-tež,landscape art,fotografija,dizajn,novi mediji…

Künsterhaus je prisutna u javnom životu kroz predavanja,koncerte i izložbe.Djeluje kao mjesto susreta različitih umjetničkih medija i teorijskih promišljanja.

U sklopu programa nudi se i posebna mogućnost rada sa arhitektonskom keramikom,firme Baukera-mik Ebinger.Ova firma je otvorila svoje radionice sudionicima rezidencijalnog programa,te im omogućila eksperimentiranje sa ovim materijalom.Predhodno znanje nije uvjet ,a osoblje Baukeramik Ebinger-a nadgleda rad umjetnika.

Stipendija

Rezidencijalni program u trajanju od 6 mjeseci uključuje i stipendiju od 1200€ mjesečno.Obavezno je kontinuirano prisustvo u programu koji počinje u aprilu.Program omogućuje besplatno korištenje opreme koja se nalazi u sklopu smještaja,posebno za:

 • radionicu drvom;
 • video laboratorij:Windows XP Pro,Adobe Premiere Pro +Avid Express,DVD pisač,VCR;
 • biblioteku i čitaonicu s cca 5 500 knjiga o modernoj i savremenoj umjetnosti ,te najvažnijim umjetničkim časopisima.

Za stipendiju se mogu prijaviti vizuelni umjetnici bilo koje dobi.Uvjet je završen umjetnički fakultet-Master of Fine Arts,te tri godine kontinuiranog rada nakon završetka studija do početka stipendije.Prijaviti se mogu i samouki umjetnici koji su se istakli posebnim umjetničkim dostignućima,dokumentiranim izložbama i nagradama.U cilju interdisciplinarne saradnje i umjetni-čkog dijaloga očekuje se znanje njemačkog,engleskog ili francuskog jezika.

Komisija

Komisija za izbor sudionika se sastoji od predsjednika i sedam članova,predstavnika sljedećih skupina stručnjaka:

 • likovni kritičar;
 • direktor muzeja ili kustos;
 • predstavnik likovne akademije;
 • član umjetničke organizacije savezne države Rheinland-Pfalz;
 • vizuelni umjetnik;
 • direktor Künstlerhaus Schloss Balmoral;
 • umjetnički savjetnik;
 • referent Ministarstva obrazovanja,nauke,mladih i kulture u saveznoj državi Rheinland-Pfalz,Mainz.

Za sudjelovanje je potrebno poštom poslati sljedeće dokumente (ne originale),na njemačkom,engle-skom ili francuskom jeziku:

 1. CV sa podacima o umjetničkoj karijeri i predhodnim stipendijama;
 2. fotografiju(iz putovnice) za prijavnicu;
 3. izjavu sa razlozima prijavljivanja na program i opis ličnih ciljeva koji se nastoje ostvariti tokom programa-maksimalno jedna A4 stranica;
 4. barem 10,ali ne više od 20 fotografija vlastitih radova (nisu dopušteni slajdovi, CD-ovi sa fotografijama,MAC data CD-i)maksimalna veličina fotografije je A4 format;
 5. objašnjenje radova po izboru,maksimalno jedna stranica A4
 6. najviše tri kataloga izložbi,katalozi grupnih izložbi su dozvoljeni jedino ako se radovi ne mogu drugačije prikazati;
 7. najviše tri videokasete VHS,DVD,snimak ne smije prelaziti dužinu od  15 minuta.

Materijali zajedno sa pakovanjem ne smiju biti teži od 2kg.

Popunjenu prijavnicu sa materijalima potrebno je poslati na adresu:

Künstlerhaus Schloss Balmoral

Villenpromenade 11

56130 Bad Ems

Germany

Slične vesti