4.9 C
Belgrade
02/02/2023
Bosna i Hercegovina stipendije

Stipendija za postdiplomski studij u Francuskoj

« Studirati u Francuskoj :
prilika za dinamičan Master i profesionalno usavršavanje »

Poziv za natječaj za stipendije Francuske Vlade

Francuska vlada svake godine dodjeljuje studijske stipendije nivoa Master 2 (postdiplomski studij) studentima Bosne i Hercegovine. Stipendijski program uključuje troškove smještaja i boravka, kao i zdravstveno osiguranje studenta tokom školske godine 2011/2012. Ove godine radi se o 4 stipendije, 3 prvenstveno studentima medicine, arhitekture i francuskog jezika, i barem jedna « slobodna » otvorena svim disciplinama.

Ko se može prijaviti ?

Svi diplomirani studenti se mogu prijaviti na program stipendija francuske vlade, bez obzira na vrstu studija. Uslovi su slijedeći :

– Biti državljanin Bosne i Hercegovine
– Da je student diplomirao ili je u toku dobijanje diplome na kraju studija (četvrta godina)
– Znanje francuskog jezika (pisanog i usmenog) dovoljno da bi se mogli pratiti časovi na francuskom jeziku osim ako se radi o postdiplomskom studiju na engleskom jeziku.

Kako će se obaviti izbor ?

Komisija za dodjelu stipendija će voditi računa o više kriterija :

– Prioritet će se dati studentima koji žele ići u Francusku u sklopu saradnje između njihovog matičnog univerziteta i nekog francuskog univerziteta ili u sklopu programa saradnje Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini,
– Osnovni principi su kvalitetan CV, uspješno studiranje, motivacija studenta i osnovanost studijskog projekta. Savjetuje se da se kandidat precizno informiše putem interneta o francuskim ustanovama za koje je zainteresovan.
– Posebna pažnja će se obratiti budućem profesionalnom projektu studenta.

Gdje predati kandidaturu ?

Kandidature (CV + Detaljno pismo motivacije) se trebaju poslati najkasnije do utorka 30. novembra 2010. na g. Pascal Fourneaux, pomocnik za mobilnost, putem mejla : pascal.fourneaux@diplomatie.gouv.fr ili putem pošte na adresu : Odjel za kulturu i saradnju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini, Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka 16, 71000 Sarajevo.

Slične vesti