-2.4 C
Belgrade
05/02/2023
pozorište rezultati konkursa Srbija

Sterijino pozorje – rezultati konkursa

Na konkurs Sterijinog pozorja za originalni domaći dramski tekst stigao je 101 rad. Žiri u sastavu: Igor Bojović, Ljuboslav Majera i Slavko Milanović pročitao je sve tekstove i doneo jednoglasnu odluku da za nagradu predloži tekst ODLAZAK U KRASNI, prispeo pod šifrom BETIBUP, autora Vojislava Savića.

Pored toga Žiri je, s preporukom da budu objavljeni i izvođeni, izdvojio i sledeće tekstove (azbučnim redosledom): BROŠ (šifra Broš), RUŽIĆKA (šifra Lena) i X (šifra ILIR2201).

Žiri je već na prvoj sednici konstatovao da su prispeli tekstovi izrazito raznorodni, kako po izboru tema, tako i u primenjenom dramskom postupku. Ali Žiri nije bio striktan u zahtevu da se poštuju kanonska pravila drame, pa je razmatrao čak i tekstove koji su napisani u formatu filmskog scenarija, zatim tekstove u kojima je (u maniru postdramskih praksi) izostao izdiferencirani dijalog, pa čak i radove autora koji su, nastojeći da budu inovativni, pisali u nedramskoj pripovedačkoj formi. Žiri se rukovodio kriterijumom autorske doslednosti u okviru naznačenog dramskog prosedea za svako pojedinačno delo, ne želeći da nijednom nameće merila nekog spoljašnjeg dramaturškog principa koji mu nije imanentan. Osim toga, Žiri je tragao za dramom koja bi, pored osnovnih vrednosti ( uverljivosti likova, radnje i dijaloga, relevantnosti pitanja koja tekst otvara, univerzalnosti teme, itd), nosila i potencijal za scensko izvođenje. Izdvojenih dvadesetak, a posle deset drama, bile su ujednačenog nivoa ostvarenosti. Vraćajući se pročitanim tekstovima u više navrata, u nekoj vrsti, sportskim rečnikom kazano, foto-finiša, Žiri je odlučio da odabere navedene četiri drame.

Izvor: knizevnost.org

Slične vesti