17.7 C
Belgrade
31/05/2023
Srbija

ŠTA TREBA DA ZNAMO O UPRAVLJANJU OTPADOM?

Principi upravljanja otpadom

Princip prevencije – obezbeđuje očuvanje prirode i prirodnih resursa, putem smanjenja proizvednih količina otpada.

Princip predostrožnosti – obezbeđuje smanjenje uticaja otpada na zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i smanjenje količina otpadnih supstanci u otpadu.

Princip „ Zagađivač plaća „ – obezbeđuje da proizvođači otpada i zagađivači životne sredine snose troškove i odgovornost za svoje postupke.

Princip blizine – obezbeđuje odgovarajuću infrastrukturu putem osnivanja jedinstvenog, prikladnog sistema i mreže postrojenja za tretman i odlaganje ptpada zasnovanog na principu blizine i brige o sopstvenom otpadu.

Da bismo imali celovit sistem upravljanja otpadom moramo uvesti selekciju otpada i reciklažu u svakodnevni život.

Selektiraj papir- 70% manje energije je potrebno da se dobije papir od starog papira, nego od novih sirovina. Sakupljajte novine i staru hartiju, dajte ih na reciklažu!

Selektiraj plastiku – plastici je potrebno do 500 godina da se razgradi. Umesto plastičnih kesa, koristite torbe za višekratnu upotrebu koje su od prirodnih materijala! Sakupljajte plastiku i dajte je na reciklažu!

Selektiraj staklo – Staklo može da se reciklira nebrojeno puta, ukoliko ga bacimo na smetlište nikada se neće razgraditi. Staklo može da se reciklira 100% i da se koristi iznova i iznova. Sakupljajte staklo i dajte ga na reciklažu!

Selektiraj metal – Aluminijumske konzerve mogu da se recikliraju i da budu ponovo u upotrebi za svega 6 nedelja. Izbegavajte nepotrebnu i preteranu upotrebu alu-folije i celofana. Radije koristite kutije sa poklopcem! Skupljajte konzerve i dajte ih na reciklažu!

Da li ste znali?

 • Recikliranjem 1 tone sakupljenog papira spašavamo od seče 17 stabala drveća!
 • Recikliranjem 1 plastične boce štedimo onoliko energije koliko je potrebno sijalici od 60W da gori 3 sata!
 • Recikliranjem 1 staklene flaše štedimo onoliko energije koliko je potrebno kompjuteru da radi 25 minuta!
 • Recikliranjem 1 konzerve štedimo onoliko energije koliko je potrebno televizoru da radi 3 sata!
 • Gotovo 60% otpada koje završi u kantama za smeće može da bude reciklirano!

Slabosti!

 • Nedostaje nam infrastruktura za tretman i odlaganje otpada (regionalne deponije – regionalni centri za upravljanje otpadom, postrojenja za reciklažu, kompostiranje itd.) !
 • Nemamo dovoljno postrojenja za tretman opasnog otpada!
 • Nemamo centralno skladište za opasan otpad!
 • Zagađujemo vodu, zemljište i vazduh usled loše prakse upravljanja otpadom!
 • Nismo osmislili kako da na organizovan način sakupljamo i odlažemo otpad u ruralnim oblastima!
 • Nedostaju nam precizni podaci o količinama otpada koji stvaramo!
 • Raspolažemo ograničenim kapacitetima za reciklažu otpada!

Mogućnosti!

 • Možemo da uspostavimo standarde Evropske unije u oblasti upravljanja otpadom!
 • Možemo da saniramo neuređena smetlišta!
 • Imamo priliku da smanjimo nastanak otpada u industriji!
 • Dobro upravljanje otpadom doprinosi zapošljavanju i otvaranju novih radnih mesta!

 

Slične vesti