4.7 C
Belgrade
04/02/2023
kutak za mlade NVO sektor Srbija

Somborski edukativni centar

Organizacija „Somborski edukativni centar“ raspisuje konkurs za učešće u projektu „Obuka vršnjačkih edukatora na temu trgovine ljudima“ koji je podržan od strane Grada Sombora u okviru sprovođenja Lokalnog akcionog plana za mlade.

Projekat predviđa dvodnevnu obuku 10 mladih lidera, tj. učeničkih i studenstkih aktivista između 15 i 30 godina, koju će 26. i 27. novembra držati kompetentni treneri i predavači iz redova omladinskih radnika, zaposlenih u policiji i trenera iz organizacija koje se već dugi nizgodina bave edukacijom građana na temu fenomena organizovanog kriminala sa naglaskom na trgovini ljudima. Nakon obuke, planirano je učesnici do kraja godine uz pomoć SEC-a osmisle i organizuju dođađaj na istu temu u svojim školama – fakultetima sa ciljem edukacije svojih vršnjaka nа temu prevencije trgovine ljudima, i skretanja pažnje na problem organizovanog kriminala u našem društvu.

Zainteresovani mladi treba da pošalju popunjen prijavni formular na adresu soeducentar@yahoo.com , a rok za prijave je nedelja 21. novembar .
Rezultati konkursa, biće objavljeni u ponedeljak 22. novembra kada će prihvaćeni aplikanti biti obavešteni o mestu i preciznoj satnici održavanja trening seminara.

Prijavni formular se nalazi na Fejsbuk stranama Somborskog edukativnog centra, soinfo.org portalu i sajtu Grada u odeljku Kancelarija za mlade.
http://www.soinfo.org/vesti/vest/8389/1/Obuka-za-borbu-protiv-trgovine-ljudima/
__________________________________________

Okvirna agenda – podložna manjim izmenama
Prvi dan:
– Uvodne reči projektnog tima, predstavljanje agende treninga i ciljeva projekta, međusobno upoznavanje učesnika u projektu kroz radioničarski rad, očekivanja i strahovi učesnika… (Anđelka Vlaškalić – Somborski edukativni centar i Branislav Trudić – Centar za omladinski rad, Novi Sad)
– Ručak
– Predavanje: Uopšteno o fenomenu organizovanog kriminala i trgovini ljudima sa akcentom na trgovinu decom – ispektor Policijske uprave Sombor – Danilo Bogdanović
Drugi dan:
– Predavanje o organizacijama i antikriminalnim mrežama mladih u Evropi i kod nas, mogućnosti saradnje i pridruživanja – predavač Milan Stefanović – NVO Protekta, Niš
– Predavanje o trgovini ljudima (sa akcentom na trgovinu ženama) – Milena Maričić NVO Astra, Beograd
– Ručak
– Planiranje pojedinačnih akcija učesnika u svojim školama – fakultetima nakon završetka treninga
– Evaluacija treninga

Slične vesti