3.6 C
Belgrade
01/12/2022
Hrvatska kritika region

Snaga jasnoće u zbirci PEPEO NA PRAGU Jagode Kljaić

 pepeo na praguVISINA  I  DUBINA  NUTRINE

 Snaga jasnoće u zbirci PEPEO  NA  PRAGU Jagode Kljaić

 Jasnoća i zrelost zbirke pjesama PEPEO NA PRAGU proističu iz nutrine pjesnikinje. Poetičko sredstvo izražaja uz pomoćslika, vizija, pejsaža i drugih motiva, ne umanjuje, ni u kom slučaju, bogatstvo duboko proanaliziranih metafora, personifikacija, antiteza, epiteta i ostalih stilskih figura,  kroz čitavu zbirku. Njihova dodatna vrlina je u tome da snažno podržavaju sigurnost ravnoteže stihova.

Laganost, često bolnog postojanja, i nada, nisu opisivani suvišnim, i nekim, težeg karaktera, riječima. One su slobodne i plutaju bezbrižno po stihovima. Dovode do nekog pokušaja pomirenja savjesti sa sjećanjima, na svojstven način, ostavljajući za sobom trag pun simbolike, iz kojeg se produžavajoš snažnijai svjetlija linija u gustoj tami, i nju se nikada nije moglo i ne može se i dalje, tako lako slomiti ili iskriviti, jer samo trajanje jednog bića, pored svih okolnosti, pokazuje snagu vedrine koja također donosi darove za bijelu vječnost (Ljubavni darovi).

Sjećanja, urezana, mogu se samo nakratko isprati, ali ta dubina urezanosti ne može se napuniti novim vremenom. Traganje za smislom, kroz čitav život, svjedoči s jedne strane o tome da se sa mnogim stvarima ne možemo pomiriti, ali s druge da to duboko želimo i da baš zbog toga svaki, a naročito onaj najkraći, trenutak ili osjećaj da smo neko sjećanje isprali, pokazuje koliko je naša ličnost jaka i pozitivna, i sama se od sebe okreće prema novom horizontu, kao što je to napisano u pjesmi Ispod kiše:

„Isprana od svih sjećanja

ushićena trčim ususret nemogućem”

 

To nemoguće ipak pridobija neki svoj jedinstveni oblik i pruža, makar kratkotrajnu, sigurnost toga dubokog trena. Sve naše vrijednosti su u nama snažnozakorijenjene. Inteligentnost naše smirenosti, koja tvori jednu od naših vrijednosti, uopće nije jednostavno u životu iskazati, a pogotovo u stihovima, što Jagodi neprestano uspijeva. Sigurnost čovjeka je u životu iskušavana mnogo puta. Ali najvažnije je da je nismo izgubili. Nije to čovjek, koji nikada nije bio u stanju uhvatiti sve riječi, već pljusak koji je ispunio dugu težnju lirskog subjekta i povjerovao da je baš njemu uspjelo sve kapi uhvatiti”.  Riječi odražavaju stanje jednog uma, a kapi stanje neba iznad nas. Oblake i nebo ne treba duboko analizirati nego se samo prepustiti posmatranju. Blistavost izražaja kroz prozirne kapi tvori, na određeni način, fenomenalnost personifikacije.

U pjesmi Ego  autorica pjeva:

 „O, da, potrebno je sve reći

kako bi ego

do sudnjega dana nahranjen bio

jer on je jedino sigurno

što  zauvijek ostaje tvoje“

 Ego, oko kojeg se okreće život jednog čovjeka, kao zemaljska kugla oko svoje osi, prikuplja sve lijepe i bremenite uspomene, učvršćujući ih i locirajući u svojoj dubini, a koje svatko od nas kasnije interpretira na svoj individualni iliuniverzalan način, zavisno od toga koliko darova nam je život donio i kako smo ih proželi u sebi. I malo tko ima dar da ih predstavi na ovako dostojanstven način, zaklanjajući suptilnošću riječi i opisa dubinu jecaja duše jedne plemenite pjesnikinje.

U nekoj suštini to je također i filozofsko pjevanje na lirski način – o ispražnjavanju i punjenju sjećanja. Često, u životu, praznina je ravnopravan par bolu i oniulaze u životno prostranstvo, kao u pjesmi Ljubavni darovi: Ponor izmaknu u visinu, ali opet pristižu obnovljene davne bremenite uspomene, i uz njih nove, bez obzira da li su podnošljive ili ne, jer jučer je uvijek danas uspomena, koje se sa visokog prostranstva  vraćaju u dubinu: Nebo se sunovrati u prazninu“. 

I jedan ego i jedan život kotrljaju se u jednom velikom  i prepunjenom krugu koji je u autoričinoj poeziji opisivan bez „kišnih laži u blistavim noćima“(Što želja želi), te iako metež životnog sadržaja može vrlo olako ugušiti blagost stihova, u Jagodinoj poeziji to je nemoguće. Najljepše riječi pobjeđuju onda kada nemaju za to dovoljno slobode, i tada kad se na jedan smislen i bestežinski način nižu u stihovima, uzdižući se sigurne u visinama i ostvarujući svojom jačinom vlastitu pobjedu. I sam: njihov ples je pobjednički“ (Pjesma za dudov svilac).

To je dokaz kako jedna pjesnikinja može lirizmom proširiti i ostvariti dovoljnu slobodu, u što se i sami čitaoci mogu uvjeriti i istovremeno ugrabiti malo snage i slobode za sebe. Psihologija riječi je jedno duboko proučavanje, ali često ga treba isključiti i prepustiti se pronicanju riječi i njihovim poslanicama na potpuno običan način, koji je sam u sebi neobičan: kako bionelakše/kroz srce” prošle i oplemenile nas i druge (Čejir).

Sama pozitivnost  jedne individue vrlo lako može zaraziti druge i ako nas je tada više tvorimo svojstveno Proročanstvo koje se ostvaruje najprije u malim sredinama, a kasnije u većim. Sve zavisi koliko je hrabrih srca pustilo plemenitost riječi i snagu misli u sebe, jer Sve je još odavno dogovoreno u zraku“, pa i onda Kad se spremim da zakoračim u nutrinu/Anđeli me izbace u visinu”. Samo iz nutrine nastaje dobronamjernost i samo oni koji osjećaju bliskost anđela odlaze u tu visinu svjetlucajući  neprimjetno, a ipak moćno.

Ljudi i djela koji žele otići u neprimjetnost svjedoče time koliko su nam potrebni, kao i Jagoda i njena poezija, pa i onda kada mislimo o pepelu koji će se  kasnije izmiješati sa zvjezdanom prašinom, i nije namga lako prepustiti svemiru, ali treba ostaviti da pluta „kroz sjećanja/rijekom koja teče pored kućnoga praga”. Šum toga dubokog odlomka pjesme Pepeo na pragu kojom je i naslovljena ova zbirka, pruža nam jasnoću i izražajnost glavne poante – da sve treba prepustiti vremenu i pravilu prirode koje ne možemo prepravljati, a i da bismo mogli, to nas samo može dovesti ka još većem uništenju njihovog toka i samih sebe.

Vjerujem da će ova zbirka osloboditi sva naša srca od bremenitosti vremena u kojem se nalazimo i odvesti nas prirodnim tokom u svijet jasnoće i snažnosti stihova  pjesnikinje Jagode Kljaić.

 U Dukli, u Karpatima,  20. 1. 2014. godine

 Olga Lalić – Krowicka

Slične vesti