17.3 C
Belgrade
23/03/2023
poezija

Sinđelićeve čegarske vatre

Udruženje književnika „Branko Milјković“ iz Niša i Omladinski savet Niša raspisuju

32 međunarodni pesnički konkurs

„SINĐELIĆEVE ČEGARSKE VATRE“

Uslovi konkursa:

Pravo učešća imaju svi pesnici sveta;

Svaki autor može poslati jednu do tri neobjavlјene pesme;

Tema slobodna;

Pesmu/pesme dostaviti na srpskom, hrvatskom, bošnjačkom, crnogorskom, ćiriličnim ili latiničnim pismom. Ako je na nekom drugom jeziku, obavezan je prevod;

Pesme potpisane punim imenom i prezimenom, adresom i brojem telefona slati u jednom primerku;

Pesma ne sme biti duža od 24 stiha;

    Radove slati na mail adresu: omladinskisavetnisa@gmail.com ili  majorpesnik@gmail.com ili poštom na adresu:Omladinski savet Niša,ul. Vožda Karađorđa br.16 18000 Niš

Pesme koje ne ispunjavaju uslove neće se uzimati u obzir;

Učesnicima konkursa se ne plaća autorski honorar;

Radovi se ne vraćaju.

Konkurs je otvoren do 31.03.2022.godine.

Po završetku konkursa Stručni žiri će izabrati najbolјe pesme, a Udruženje književnika „BRANKO MILjKOVIĆ“ štampaće Zbornik „SINĐELIĆEVE ČEGARSKE VATRE 32“, čija će se promocija održati na Čegru 31.05.2022.god. u 12,00 sati

Rezultati konkursa bi će poznati u drugoj polovini maja meseca, ove godine i biće objavlјeni na ovom istom mestu. Bliža obaveštenja na telefone: 060/6137282 (Major); 061/1839086 (Boža) ili 062/1345116 (Era)

ORGANIZACIONI ODBOR

Slične vesti