4.6 C
Belgrade
29/11/2022
književnost Srbija

Sedmi festival zagonetke Niš 2012

Enigmatski savez Srbije -Beograd
Enigmatski klub *Niš* – Niš

o r g a n i z u j e

SEDMI FESTIVAL ZAGONETKE
NIŠ – 2012

ORGANIZACIONI ODBOR
RASPISUJE

K O N K U R S
ZA
NAJBOLjU NEOBJAVLjENU
AUTORSKU ZAGONETKU

Treba SASTAVITI klasičnu srpsku zagonetku u prozi ili stihu sa što dosetljivijim i duhovitijim opisom odgonetke.
Najviše 3 (tri) rada, sa podacima o autoru,
dostaviti do 10. avgusta 2012. na adresu:
Enigmatski klub *Niš*
18000 N i š,
Dragoljuba Ristića 31
ili na
e-mail: feznis@gmail.com ; SMS 063/449997

Selekcijom će se sačiniti lista ispravnih radova po azbučnom redu odgonetke a nezavisni žiri će odabrati najbolje.
Na 12.SES u Kikindi organizator će proglasiti pobednike i uručiti im priznanja i nagrade. Od uspelih zagonetaka štampaće se Zbornik, kao dodatak *Glasniku ESS*, a u PDFu prezentirati na www.ess.org.rs.

Niš, 0412 OO FEZa

Slične vesti