4.5 C
Belgrade
04/02/2023
Srbija

Savremena skulptura u javnom prostoru

 

Vajarska sekcija ULUS-a je na svom sastanku od 11. 09. 2012. god. , pokrenula projekat „Savremena skulptura u javnom prostoru“ i formirala organizacioni odbor za pripremu i realizaciju projekta u sastavu : Božo Terzić, Đorđe Aralica, Ilija Ilić i Slobodan Kostadinovski – Boka.

Cilj ovog projekta je da afirmiše savremenu srpsku skulpturu, približavajući je javnosti kao umetničko delo sa individualnim umetničkim izrazom, a ne samo kao prigodnu ilustraciju opštih mesta iz nacionalne istorije, te da  pokrene i njenu realizaciju u javnim prostorima koji su za to pogodni, dajući im nov estetski sadržaj i kulturni smisao.

 Prvi deo ovog projekta biće realizovan kroz izložbu fotografija velikog formata, na kojima će biti predstavljene odabrane (virtuelne) skulpture ili skice i crteži, koje su kompjuterskom animacijom  plasirane u realne javne prostore, po ličnom izboru svakog autora.

 U cilju pravovremenog prijavljivanja ovog projekta na konkurse Ministarstva kulture RS i grada Beograda za 2013. god.

organizacioni odbor projekta upućuje

 JAVNI POZIV

 svim zainteresovanim likovnim umetnicima Srbije, da svoje prijave za učešće u ovom projektu podnesu do 12. 11. 2012.god.

Potrebno je poslati samo svoje lične podatke sa  kontakt telefonom i adresom, na e-mail : skulpturauprostoru@gmail.com.

Propozicije i način konkurisanja za izložbu, kao i datum održavanja, format rada i način štampanja, galerijski prostor, itd.., biće  objavljeni   nakon  formiraranja  konačne  liste svih prijavljenih autora.

 Sve ostale informacije o projektu,  kao i dodatna objašnjenja, možete dobiti i na facebook stranici vajarske sekcije ULUS-a, kao i na tel: 060-01 01 882.

Vajarska sekcija ULUS-a,

 Organizacioni odbor projekta

„Skulptura u javnom prostoru“

 Beograd,  03.11.2012. godine.

Slične vesti