27.8 C
Belgrade
13/07/2024
satira Srbija

„Satirične priče 1“

Izdavačka kuća „Alma“ priprema zbornik „Satirične priče 1“.

Zbornik se sastoji iz četiri dela.

U prvom delu se objavljuju satirične priče koje nisu publikovane u autorskim knjigama. Ne smeta ukoliko su već objavljene u časopisima i dnevnim listovima, štampanim ili elektronskim, na društvenim mrežama, blogovima i sl. Šalje se do deset stranica A5 formata (jednostruki prored, font 12 tačaka). Iznimno se može poslati i više od deset stranica ukoliko je jedna priča duža od deset stranica.

U drugom delu se objavljuju satirične priče prevedene sa stranih jezika. Šalje se do pet stranica A5 formata (jednostruki prored, font 12 tačaka) jednog autora. Iznimno se može poslati i više od pet stranica ukoliko je jedna priča duža od pet stranica.

U trećem delu se predstavljaju objavljene knjige satiričnih priča. Šalje se do pet stranica A5 formata (iz jedne knjige). Iznimno se može poslati i više od pet stranica ukoliko je jedna priča duža od pet stranica. Potrebno je navesti osnovne podatke o knjizi (autor, naziv knjige, izdavač, grad, godina objavljivanja). Predstavićemo sve knjige, bez obzira na godinu objavljivanja.

Četvrti deo zbornika sadrži biografije autora. Navode se osnovni biografski i bibliografski podaci. Nazivi objavljenih knjiga se stavljaju pod navodnike, a u zagradi se navodi godina objavljivanja i grad.

Sve priče i biografiju treba poslati u jednom fajlu.

Predviđeno je da se zbornik „Satirične priče“ objavljuje više puta godišnje.

Objavljeni prilozi se ne honorišu. Autorski primerak zbornika nije predviđen.

Prilozi se šalju do 20. septembra 2019. na adresu: alma.izdavackakuca@yahoo.com.

Slične vesti