6.7 C
Belgrade
03/02/2023
časopisi Srbija

Saopštenje povodom odluke Minisarstva kulture i informisanja

writingSАOPŠTENJE

povodom Odluke Minisarstva kulture i informisanja o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti  izdavačke delatnosti   periodične  publikacije iz oblasti umetnosti i kulture u 2013. godine

Na sajtu Ministarstva kulture i informisanja 5. juna ove godine pojavila se nedatirana Odluka ministra, gospodina Bratislava Petkovića, o dodeli sredstava časopisima, a koja se poziva na Odluku komisije Ministarstva od 8. aprila. Po toj Odluci, drastično je smanjen ukupan iznos sredstava namenjen periodičnim publikacijama u 2013. godini – sa prošlogodišnjih 24.000.000 na 9.444.000 dinara. Sama raspodela (ili uskraćivanje) sredstava pojedinačnim publikacijama izvršena je po „kriterijumima“ koji imaju malo ili uopšte nemaju veze sa estetskim nivoom i relevantnošću publikacija, čime je teško pogođena većina ovdašnjih najboljih i najuticajnijih književnih časopisa.

Mi dole potpisani urednici časopisa smatramo:

– Da se Komisija za periodičke publikacije i ministar kulture i informisanja kao potpisnik Odluke nisu rukovodili onim na šta se pozivaju: kriterijumima iz člana 5. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije (posebno kriterijumima koji se tiču kvaliteta, značaja i inovativnosti projekata, podsticanja raznolikosti kulturnih izraza, promovisanja kulture Republike Srbije u svetu, održivosti i dugoročnost projekata, realnosti finansijskih planova, izvršavanja obaveza organizatora projekta prema učesnicima u dosadašnjim projektima i Ministarstvu…), kao ni merilima iz člana 6. istog pravilnika.

– Da gospodu Zorana Nenezića i Tiodora Rosića, kao potpuno ili nedovoljno upućene u današnju umetničku i književnu periodiku, u Komisiju nije trebalo ni birati, kao što mesto u Komisiji nije bilo ni kolegi Srbi Ignjatoviću zbog očigledne pristrasnosti u odlučivanju i najmanje po dva osnova ispoljenom sukobu interesa – zbog dodele sredstava časopisu koji sam uređuje, Savremeniku plus, i zbog toga što obavlja više poslova u Udruženju književnika Srbije, izdavaču Književnih novina, kojima je od strane Komisije ove godine dodeljen drugi po visini iznos sredstava.

– Da je raspodela sredstva u velikoj meri izvršena po burazerskom principu, tj. po principu ličnih veza i bliskosti, a u nekim slučajevima kriterijumi su očigledno bili i politički. Upadljivo je da su drastično umanjena ili ukinuta sredstva upravo nekim od najuticajnijih časopisa (Književni magazin, Beogradski književni časopis, Pismo, Poezija, Gradac, Povelja, Koraci, Gradina, Kvartal, Ruski almanah, Ulaznica, Severni bunker, Priča…), a povećano je sufinansiranje nekih čiji je kvalitet i uticaj mali, nekih koji uopšte ne izlaze ili izlaze retko, kao i časopisa čiji su budžeti i bez sredstava Ministarstva više nego dovoljni za redovno izlaženje.

Budući da se ovakvim odlukama nanosi velika šteta ovoj važnoj oblasti književnog stvaralaštva i dovodi se u pitanje izlaženje najboljih časopisa u Srbiji, od Vlade Srbije i Ministarstva kulture i informisanja zahtevamo:

– Da se kao štetna poništi postojeća Odluka o dodeli sredstava za sufinansiranje periodičnih publikacije iz oblasti umetnosti i kulture u 2013. godini;

– Da se, radi što bržeg rešavanja problema finansiranja periodike u ovoj godini i sprečavanja dalje štete, raspusti sadašnja komisija i imenuje nova, ili pak da se, takođe zbog ubrzanja procesa, raspodela sredstava poveri prošlogodišnjoj komisiji, neosporno upućenijoj u oblast periodike.

– Da celokupni iznos sredstava za periodiku ne bude manji od iznosa tih sredstava za 2012. godinu (oko 24.000.000 dinara), uz mogućnost korigovanja samo do onog procenta za koji su eventualno umanjene plate zaposlenih u Ministarstvu, računajući i ministra i njegove pomoćnike, a budući da se radi o sredstvima poreskih obveznika namenjenih kulturi, te da oni koji odlučuju o raspodeli sredstava ne smeju biti privilegovani u odnosu na one koji kulturu stvaraju.

 

U potpisu, časopisi:

Koraci

Gradina

Kvartal

Ulaznica

Severni bunker

Priča

Povelja

Pismo

Beogradski književni časopis

Književni magazin

Slične vesti