4.6 C
Belgrade
31/01/2023
izložbe Srbija vizuelne umetnosti

Samostalna izložba Gale Čaki u Novom Sadu

Samostalna izložba Gale Čaki će se otvoriti 6. 12. 2011.godine u 19h u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu. U pitanju je ogromana instalacija, koja se sastoiji od zvuka, video rada i uljane slike dimenzija 8,5×2 metara.

Gala Čaki o svom projektu: Prostorni odnosi likovnog dela   

Projekat koji sam ostvarila je osmišljen kao prostorno-ambijentalna instalacija, kroz koju nastojim da prikažem slojevitost mog likovnog dela. Instalacija nije samo prost skup više objekata, već predstavlja prostorno zavisan odnos više objekata između kojih postoji međuprostor. Rad je osmišljen kao ambijentalna postavka, čija se unutrašnjost sastoji iz prostornog rasporeda višeznačenjski odvojenih celina, tačnije, raščlanjena je na tri značenjska sloja/prostora i jedan međuprostor, koji se sastoji iz devet platana, na kojima se projektuju slojevi i prostora u koji zalazi sam posmatrač.  Prednji prostor je predstavljen u vidu slikane površine, dimenzija 850×200 cm, na levoj strani izložbenog prostora. Prednji prostor kao postojeći prostor simbolizuje spoljašnji pokrivač unutrašnje istine, koja predstavlja crtež. Ovaj prostor skriva tako što otkriva i otkriva tako što skriva. Slikana površina kao završni sloj likovnog dela, sastoji se od pedeset i tri sloja. Međuprostor kao nepredstavljivi prostor je prostor u kojem ja predstavljam slojeve svog likovnog dela kroz video rad. Ovaj prostor je podeljen na dva dela: prvi deo obuhvata trećinu prostora i namenjen je za posmatrača, a drugi deo se sastoji od devet platana, dimenzija 850×200 cm, na kojima će se projektovati slojevi likovnog dela. Ovaj prostor je nepredstavljiv za ljude koji ne žele da spoznaju više. Moj cilj je da predstavim ono što je nepredstavljivo, samu igru nastanka likovnog dela. Jedan tanak sloj boje, gledan sa nefrontalne strane slike, jednu minijaturu, nastojala sam da rasprostrem u jednom velikom prostoru, kako bih ukazala na prostorne odnose likovnog dela. Posmatraču je pridodata mogućnost zalaženja u samo likovno delo. Pretpostojeći prostor je prostor crteža. Esencija crteža je da nas dovede do metafizičkog sveta ideje. Jedino umetnik može da zađe u svet ideja i da izvuče te ideje u prostor crteža. Ideje se jedino putem simbola mogu spustiti u crtež. Ovaj prostor je obasjan svetlošću vatre. Vatra je jedina supstanca koja je uvek jednaka sama sebi, jedina ona sadrži sopstveno svetlo i jedino ona može sve stvari da osvetli i sagori. Na ovaj način ja ukazujem da se u pretpostojećem prostoru nalazi Bog, jer je sve zahvaljujući njemu vidljivo. Svetlost je važna zato što razbija mrak unutar zatvorenog prostora. Kada je crtež osvetljen, tada je omogućeno saznanje, jer pomoću svetlosti mi neposredno vidimo suštinu crteža bez mišljenja. Pored crteža, slike, svetlosti, moje likovno delo poseduje zvuk. Interesovanje za stvaranje jedne zvučne instalacije je podstaknuto muzikom Karlhajnc Štokhauzena  (Karlheinz Stockhausen), jednog od najznačajnijih kompozitora XX veka. Zvuk poseduje mogućnost prikazivanja realnosti veće nego što sama realnost može da ponudi. Zvuk unutar moje instalacije je sinteza tišine, jednoličnog iritirajućeg tona i zvukova koji su me naveli da stvaranje određenih slojeva likovnog dela. Zvuk ima eksperimentalnu konotaciju, jer je moje interesovanje usmereno na posmatranje reakcija posmatrača, njihvo prilaženje ili odbijanje od likovnog dela. Opsesija da sagledam svoje likovno delo odjednom, navela me je na konstataciju da jedino svetlost daje mogućnost saznavanja odjednom. Osvetljena forma stvara ideju o spoljašnjem pokrivaču, koji čuva unutrašnju istinu, tj. crtež. Tri prostorna sloja unutar instalacije su logički povezana, jer svaki sledi jedan iz drugog. Rad je određen rasporedom objekata, značenjskom artikulacijom celine i totaliteta prostora. Na ovaj način instalacija postaje jedinstvo u mnoštvu, a uspostavljeno jedinstvo predstavlja harmoniju.  Cilj istraživanja je dovođenje u pitanje logike stvarnosti prostora, a to ukazuje na svest o drugoj stvarnosti. Raščlanjivanjem slojeva jednog likovnog dela ja ukazujem na koji način bitiše jedno likovno delo, kako deluju odnosi unutar tog dela i ukazujem na crtež kao suštinu jednog likovnog dela. Moj projekat je prostor kao skrovište. Otvaranjem skrovišta ostvaram sebe. Projekat je čvrsto tkanje crteža i misli, koje predstavljaju izvesnu moć nad stvarnošću.

Biografija

E-mail: galacaki@live.com

Obrazovanje i kvalifikacije:
Niža baletska škola Lujo Davičo, 1998─2002. godine;
Srednja škola Zrenjaninska gimnazija, 2002─2006. godine;
Diplomirani student osnovnih studija na Departmanu likovnih umetnosti, grupa za slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu;
Student master studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, grupa za slikanje;
Student master studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, grupa za crtanjе;
Prosek ocena: 9,98;
2011. godine postaje član ULUV-a (Udruženje likovnih umetnika Vojvodine).

Nagrade:
2002. godine Vukova diploma za postignut najbolji uspeh u Osnovnoj školi Vuk Karadžić u Zrenjaninu;
2006. godine Vukova diploma za postignut najbolji uspeh u Zrenjaninskoj gimnaziji u Zrenjaninu;
2007. godine Prva nagrada za crtež-studiju iz Fonda Milivoj Nikolajević u Novom Sadu;
2006-2010. godine nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh preko 9,50;
2009. godine Drugo mesto za seriju fotografija na Međunarodnom studentskom kongresu iz oblasti grafičkih tehnologija;
2010. godine Prva nagrada Boško Petrović za najuspešniji umetnički rad iz stručno umetničke discipline slikanje u školskoj 2009/2010. godini.

Samostalna izložba
2010.godine Prva samostalna izložba crteža i slika u galeriji Hol u Novom Sadu.

Grupne izložbe

Grupna izložba crteža studenata druge godine sa Akademije umetnosti u Novom Sadu─
novembar 2007. godine u galeriji Potez, likovni departman na Akademiji umetnosti u Novom Sadu;
Grupna izložba crteža studenata treće godine sa Akademije umetnosti u Novom Sadu─novembar 2008. godine u galeriji FLU u Beogradu;
Izložba serije fotografija na Međunarodnom studentskom kongresu iz oblasti grafičkih tehnologija u Novom Sadu─maj 2009. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu;
Završna izložba crteža treće godine studenata sa Akademije umetnosti u Novom Sadu─jun 2009. godine u Multimedijalnom centru Akademije u Novom Sadu;
Završna izložba slika treće godine studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu─jun 2009. godine u galeriji Podrum u Novom Sadu;
Završna izložba murala studenata treće godine sa Akademije umetnosti u Novom Sadu─jun 2009. godine u zgradi Akademije u Novom Sadu;
Underground exhibition of drawings─jun 2009. godine u Art Klinici u Novom Sadu;
Izlaganje na 38. Novosadskom salonu─novembar 2009. godine u GLU Poklon zbirka Rajka Mamuzića u Novom Sadu;
Izlaganje na Drugom svetskom bijenalu studentske fotografije─decembar 2009. godine u Novom Sadu;
Izložba Kordinate izložbenih prostora-april 2010. godine u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu;
Izložba Articiklaža ─maj 2010. godine u galeriji Kulturnog centra u Novom Sadu;
Noć muzeja, izložba Vodeni trag-maj 2010. godine na bazenu SPENS-a u Novom Sadu;
Izložba fotografija Arl studenata i nastavnika Akademije umetnosti u Novom Sadu─
jun 2010. godine u Francuskom kulturnom centru u Novom Sadu;
Završna izložba slika studenata četvrte godine sa Akademije umetnosti u Novom Sadu─jun 2010. godine u galeriji Podrum u Novom Sadu;
Izložba crteža studenata četvrte godine sa Akademije umetnosti u Novom Sadu─jun 2010. godine u Multimedijalnom centru Akademije umetnosti;
Diplomska izložba studenata četvrte godine sa Akademije umetnosti u Novom Sadu─jun 2010. godine u galeriji Matice srpske u Novom Sadu;
Izložba studenata master studija na Departmanu likovnih umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu─septembar 2011. godine u Kulturnom centru Novog Sada, klub Tribina mladih.

Kolonije
Umetnička manifestacija Antićevi dani─mart 2010. godine na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu;
Internacionalna kolonija Prepoznavanje─april 2011. godine u kući Nadežde Petrović u Sićevu.

Slične vesti