18 C
Belgrade
29/05/2023
fotografija Hrvatska

Rovinjska fotografija 2010

Centar vizualnih umjetnosti “Batana” poziva sve zainteresirane za sudjelovanje na izložbi “Rovinjska fotografija 2010″.
Primat će se crno-bijele i fotografije u boji bez obzira na stilsko određenje, proces snimanja i način obrade.
Fotografije moraju biti:
– printane ili izrađene kemijskim postupkom, neuokvirene i bez kartonske podloge, formata od 18×24 do 30×40cm;
– u digitalnom obliku na mail cvubatana@gmail.com
– u digitalnom obliku na mediju (CD-u , DVD-u , Memory stick…)

Na izložbi mogu sudjelovati autori s područja općine Rovinj, Žminj, Kanfanar i Bale.

Više o uvjetima, pogledajte klikom na VIŠE..

Fotografije koje se šalju u digitalnom obliku moraju biti JPG datoteke, 8 bit- sRGB color profila, dužina duže stranice ne smije biti manja od 2400 px sa 300 dpi, postavka jpg kompresije na smije biti manja od 8, veličina datoteke ne smije prelaziti 5-6 MB.
Naziv datoteke mora biti ime_prezime_naziv_fotografije.jpg

Kolekcija:
Prema propozicjama, kolekciju čine do četiri (4) fotografije. Potrebno je u prijavi staviti oznaku ( X ) da su dio kolekcije. Radovi bez oznake neće se tretirati kao kolekcija.

Podaci:
Na poleđini svake fotografije moraju biti tiskanim slovima napisani autorski podaci:
– ime i prezime autora;
– naziv djela;
– redni broj fotografije odnosno kolekcije koji je identičan rednom broju na Prijavnici.

Način slanja:
Fotografije (klasične) ili u digitalnom obliku na mediju (CD-u , DVD-u , Memory stick…) uz prijavnicu mogu se donijeti osobno u tajništvo ( svakog radnog dana od 11-12,30, srijedom 18 – 20,30 ) ili poslati poštom isključivo kao obične pošiljke. Rolane fotografije i paketi teži od dva kilograma neće se primati.

Korištenje fotografija:
Organizator će bez posebne naknade i uvjeta odabrane fotografije za izložbu reproducirati u prigodnom katalogu te ih koristiti u medijima u promiđbene svrhe.
Izabrane radove za izložbu, zaprimljene na CD-u ili u drugom elektronskom obliku, printat će se na trošak organizatora te iste ostaju u vlasništvu CVU Batana. Iste se koriste za daljnu promociju i sudjelovanje članova udruge na izložbama.

Zaključne odredbe:
Po završetku izložbe, organizator će, u istoj ambalaži, vratiti fotografije autorima.
Tijekom pripreme izložbe, njenom trajanju i pakiranju radova za povrat, s fotografijama će se pažljivo postupati.
Organizator ne prihvaća odgovornost za oštećenje ili gubitak fotografija prigodom transporta.
Fotografije u digitalnom obliku neće se vraćati autorima.
Prijavom fotografije smatra se da su sudionici upoznati s pravilima natječaja te da se odriču prava na žalbu
U slučaju opravdane sumnje u autorska prava primljene fotografije, organizator zadržava pravo provjere ili neobjavljivanja iste.
Svakom autoru pripada jedan katalog.
Sve eventualne nesporazume i sporove rješavat ćemo dogovorom.

KALENDAR IZLOŽBE:

Posljednji dan primanja fotografija: 26. 11. 2010. godine

Pregled i odabir fotografija: 29. XI – 02. XII 2010.

Obavijest o rezultatima odabira fotografija:
do 10. prosinca 2010. na web stranici grada Rovinja

Otvaranje IZLOŽBE:
18. 12. 2010. u 19,00 sati
Photo Art Gallery Batana

Izvor: http://www.rovinj.hr/rovinj/manifestacije/803

Slične vesti