2.1 C
Belgrade
03/02/2023
radionice region

Rezidencijalni program HMC u Budimpešti

Beautiful-BudapestMađarski multikulturni centar (HMC) u centru Budimpešte poziva zainteresovane umetnike da se prijave za rezidencijalni program tokom 2013. godine.

Discipline su: kustoska praksa/istraživanje, crtanje i slikanje, film, književnost, medijska umetnost, multimedija, fotografija, tekstil.

Učesnici rezidencije trebalo bi da ponude bar jednu neformalnu audio-vizuelnu prezentaciju svog rada i ostave jedno delo nastalo tokom rezidencijalnog programa kao donaciju HMC-u. Radovi će biti izlagani više puta i predstavljeni kroz druge kreativne aktivnosti, radionice i predavanja.

Program traje tri-četiri nedelje, ali može biti produžen na maksimalno tri meseca.

Umetnik plaća: vizu – ako je potrebno, zdravstveno osiguranje, materijalne troškove, kiriju za korišćenje studija koja tokom leta iznosi 950 evra, a tokom zime 700 evra. Depozit je sto evra, a uplaćuje se po izboru, kao garancija učešća. Kasnije se odbija od kirije.

Domaćini obezbeđuju razgovor sa umetnikom, obilazak galerija i izložbu.

Svaka rezidencija uključuje smeštaj, radni prostor i pristup radionici, biblioteci… U određenim slučajevima, rezidencija može uključivati i osnovni radni materijal.

Postoji više termina rezidencijalnog boravka, pa je za period od 15. maja d 7. juna rok za prijavljivanje 28. januar, od 12. juna do 5. jula rok za prijavljivanje je 5. april, kao i za termine od 10. jula do 2. avgusta i od 6. do 30. avgusta. Za period od 26. decembra do 11. januara rok za prijavljivanje je 11. avgust.

Prijava treba da sadrži popunjen formular, te izjavu umetnika/opis projekta/CV na jednoj strani.

Prijavljivanje se plaća 35 dolara posredstvom onlajn servisa PayPal.

Vizuelni umetnici treba da obezbede i pet fotografija u jgp formatu koje predstavljaju njihove najnovije radove.

Video/performans umetnici treba da navedu link na sajtu YouTube, a kustosi i pisci primerak pisanog rada, maksimalno na šest strana.

Prijavljivanje je isključivo onlajn.

Detalje o načinu prijavljivanja moguće je naći na sajtu HMC-a www.hungarian-multicultural-center.com

Slične vesti