22.9 C
Belgrade
23/07/2024
poezija proza Srbija

Regionalni konkurs – kraj prve i početak druge etape –

za najbolji poetski ciklus ili zbirku u sezoni 2019/2020,

pisane azbučnim ili abecednim pismom na zajedničkom jeziku, odavno kolokvijalno nazvanim srpsko-hrvatskim odnosno hrvatsko-srpskim jezikom

Okončana je prva etapa našeg Regionalnog konkursa za najbolji poetski ciklus ili zbirku u sezoni 2019/2020, a koji je trajao od momenta oglašavanja na sajtu www.konkursiregiona.net do kraja septembra meseca 2019. godine.

Ovim povodom sačinjavamo kraći izveštajo toku i radu na rezultatima prve etape:

Na mejl regionalnog višeknjižnog konkursa UNPS u prvoj etapi prispelo je 85 poetskih ciklusa, mini zbirki, pisanih u wordu po propozicijama (pri čemu se malobrojni radovi slati u pdf-u neće uzimati u obzir – pdf je program za štampu to jest gotovu knjigu, a ne za rukopise). Žiri je, zasad se može reći, konstatovao veoma zadovoljavajući kvalitet pristigle poezije, neobičnost i inovacije pesničkog izraza, kao i izvesni broj afirmisanih pesnika, koji su ovde u ravnopravnoj utakmici sa pesnicima koji tek dolaze. Konstatujemo i autore koji su već u startu svoj pesnički venac pisali kao dvoknjižje, dvoglasje, mimo prvobitne ideje konkursa gde žiri odabira i uklapa pojedinačne autore, – a koji su takođe, svojiim kvalitetom kao dvoglasje, u konkurenciji za knjigu ili za udruživanje u širu višeknjižnu kompoziciju. Konstatujemo radove –  angažovane; (teološko-)filozofske; lirske; intimističke; eksperimentalne; postmoderne; neomoderne; neo-rock prirode, i mnoge druge.

Ovom prilikom pozivamo najpre sve učesnike regionalnog višeknjižnog konkursa u zemlji, ex-yu inostranstvu, i „širem“ inostranstvu, koji su u mogućnosti da dođu, te pisce i čitaoce Književnih vertikala – u Književni i umetnički klub Prozor, Takovska 48, Beograd (prekoputa Botaničke bašte), 3o-og oktobra, sreda, u 19.30 časova, kako bismo se u prijatnom radnom anbijentu upoznali i nastavili saradnju.   

Za taj datum i mesto najavljujemo i rešenje žirija o širem izboru pesnika i pesnikinja, naime o izboru autora koji će biti u konkurenciji za udruživanje u troknjižja – dvoknjžja – ili eventualno samostalne knjige – za 30. oktobar 2019. Ovde ističemo i srdačnu želju da komuniciramo sa pesnicima, onima koji se budu našli u najširem izboru, kao i sa svima drugima koji su na konkursu uzeli učešće, kako bi se, zajedničkim snagama, svi oni rukopisi sa potencijalima, a kojima treba izvesna dorada – učinili boljim i književno zrelim za štampu. Razgovaraćemo o mogućnosti objavljivanja i sa svim autorima koji zavređuju dalje razvijanje svojim priloženim delom, pored onih čije delo smatramo već poetski zaokruženim, vrednim i sasvim formiranim.  

Naposletku, mada od izrazito bitnog značaja, sa zadovoljstvom najavljujemo i prisustvo Udruženja nezavisnih pisaca Srbije (UNPS) na predstojećem beogradskom Sajmu knjiga, na spratu (prstenu) velike Hale 1. To će takođe biti prilika za razgovor, borbu za vidljivost književnosti i književnika, za međusobno upoznavanje i književni rad, te pozivamo sve učesnike konkursa, druge književnike, iz zemlje i inostranstva, one koji su već autori UNPS-a i one koji će to tek biti, da obavezno posete i štand.     

Žiri i uredništvo UNPS

Podsećamo mnogobrojne autore da je već od 1. oktobra počela da teče druga etapa za koju je već pristiglo nekoliko radova iz zemlje i inostranstva.

Imajući u vidu da mnogi savremeni književni stvaraoci, pesnici, počesto svoje radove predstavljaju u kraćim zbirkama ili samo u uobličenim ciklusima koji su po obimu nedovoljni za štampu, iako zavređuju da budu prezentovani probranoj čitalačkoj publici, kao i autori poema, lirsko-epskih formi, – Udruženje nezavisnih pisaca Srbije (UNPS) i uredništvo časopisa Književne vertikale rešili su da pokrenu posebnu ediciju u kojoj bi u jednoj knjizi bili sadržani radovi dvoje, troje ili više pesnika koje povezuje nov odnos prema pesničkom jeziku, tradiciji, eksperiment, bilo u vezanom, slobodnom, čisto refleksivnom ili jezički izazovnom stihu, –  te tom prilikom objavljuju:

konkurs

za najbolju zajedničku poetsku zbirku – višeknjižje – druga etapa:

za pesničku knjigu koja će sadržati poetske cikluse, poeme ili poetske zbirke obima do 40-ak pesama (stranica), više autora, a koja će biti objavljena u izdanju Književnih vertikala u sezoni 2019/20. godine u štampanom i elektronskom obliku, između dva Međunarodna beogradska sajma knjiga u ediciji savremene poezije monografske biblioteke Vertikale i u elektronskoj biblioteci Virtuelne vertikale.

Pesnici šalju svoje solo-radove, cikluse poeme, zbirke, a žiri nagrađene cikluse odnosno poeme ili zbirke objavljuje kao jedno troknjižje, triju autora.

(Podsećamo da ceo Konkurs u više etapa traje

već od 01.07.2019. pa sve do 01.10.2020)

Za drugu etapu konkursa, rukopise slati na adresu: knjizevne.vertikale@gmail.com do 01. 02. 2020. godine

Redakcija Književnih vertikala će rezultate druge etape objaviti 01.04.2020, sa sastavom žirija: Ivan Despotović, Ceca Keratović, Živojin Ivković, a autori nagrađenih poetskih ciklusa, odnosno poetskih zbirki steći će pravo na:

– diplomu za osvojeno I, II ili III mesto,

– objavljivanje zajedničke poetske zbirke tri prvonagrađena autora u monografskoj biblioteci Vertikale, odnosno Virtuelne vertikale, čije kompletne troškove snosi izdavač.

Udruženje Nezavisnih pisaca Srbije (UNPS) u dogovoru sa autorima može da objavi i više zbirki (višeknjižja). Za druge zbirke, troškove izdanja snose autori, u dogovoru sa uredništvom. 

Napomena:

Pravo učešća imaju i autori koji su već objavljivali knjige u okviru biblioteke Vertikale Virtuelne vertikale, kao i autori koji dosad nisu objavljivali u UNPS, kao i oni koji će na ovom regionalnom konkursu prvi put objaviti knjigu.

Sve zbirke (višeknjižja) koje budu objavljene, a nagrađeni autori posebno – biće promovisane na stranicama časopisa Književne vertikale, na sajtu i stranici Književnih vertikala i u svim našim izdanjima.

Prodaja knjiga će biti organizovana putem knjižarske mreže u Beogradu i Srbiji, naručivanja preko sajta, online knjižare.

Uredništvo Književnih vertikala, izdavačkog projekta Udruženja nezavisnih pisaca Srbije, sastavljeno od urednika rubrika časopsisa i biblioteke Vertikale i Virtuelne vertikale njihovih zamenika i saradnika, profesora svetske i nacionalne književnosti, profesora zajedničkog, srpsko-hrvatskog jezika kao i evropskih jezika, književnika (prozaista i pesnika), lektora, spreman je da autorima kompetentno i stručno pomogne u realizaciji publikovanja njihovih književnog dela, poetskog ciklusa odnosno kratke poetske zbirke.

Potrebno je da autor ima pripremljen rukopis koji je sadržan u word dokumentu, kucan nekim od ćiriličnih ili latiničnih fontova koji su u široj upotrebi (Times new Roman, Geogria, Ariel i sl.). Ukoliko je na latiničnom pismu, potrebno je da su korišćeni glasovni znakovi: č,ć,ž,đ,š, te da se nakon interpuncijskih znakova pravi razmak.

Uz rukopis potrebno je da autor priloži u istom word dokumentu svoje lične podatke i kontakt telefon, te obavezno biografiju i bibliografiju;

Poželjno je da rukopis bude uredan, može biti već lektorski ili korektorski obrađen  (obavezno je u tom slučaju navesti ime lektora ili korektora). Ukoliko lektura i korektura nisu urađeni a rukopis bude izabran na ovom konkursu, rukopis će biti obrađen od strane uredničkog i lektorskog  tima Književnih vertikala.

Urednički tim Književnih vertikala će učiniti sve da u saradnji sa autorima koji eventualno budu izabrani pored prve tri nagrađene zbirke (višeknjižja) – kao četvrta, peta, etc. knjiga – prirpeme na opisan način koncipirane zbirke i iste objave pod najpovoljnijim mogućim uslovima. Sve rukopise slati na ELEKTRONSKU ADRESU: knjizevne.vertikale@gmail.com

Počev od dana objavljivanja konkursa,

Urednički kolegijum Književnih vertikala kao izdavač, sa autorom sklapa autorski ugovor kojim  preuzima ugovornu obavezu koja sadrži: lektorko-korektorske radove, dizajn korica knjige, prelom rukopisa i tehničku pripremu za štampu, katalogizaciju u NBS (CIP zapis), štampanje izdanja u ugovorenom tiražu, organizovanje predstavljanje knjige i podršku u promovisanju knjige u pisanim i elektronskim medijima, organizaciju plasmana knjige preko knjižarske mreže, organizovanje internet prodaje i predstavljanje knjige na predstojećem sajmu knjiga u Beogradu, plasman elektronske knjige u zemlji i dijaspori, i to sve u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i ugovorom koji će izdavač zaključiti sa autorom.

Slične vesti