18.1 C
Belgrade
01/06/2023
esejistika poezija proza Srbija zemlja

Konkurs za objavljivanje prve knjige za pisce iz Novog Pazara

Novi Pazar – Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ raspisala je Konkurs za objavljivanje prve knjige. Pravo učešća imaju pisci iz Novog Pazara koji do sada nijesu objavili knjigu. Kandidati mogu predati svoje rukopise Odjeljenju za kulturno-obrazovnu, izdavačku i informativnu djelatnost Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ najkasnije do 1. decembra 2012. godine.

Potrebno je predati tri primjerka rukopisa, otkucana na računaru, odštampana i sva tri potpisana šifrom. U posebno zapečaćenoj koverti na kojoj se nalazi šifra kao i na rukopisu, predaje se rješenje šifre koje sadrži puno ime i prezime autora, godinu rođenja, adresu, e-mail i broj telefona.

Žiri će uzimati u obzir isključivo neobjavljene rukopise poezije, proze, esejističke, dramske i međužanrovske radove. Pobjednik konkursa stiče pravo na objavljivanje knjige u izdanju Narodne biblioteke „Dositej Obradović“. Najbolji rukopis će biti proglašen 14. decembra 2012. godine, na Dan bibliotekara.

Rukopisi kandidata se ne vraćaju, a rezultati konkursa će biti objavljeni putem medija i na internet stranici biblioteke www.biblioteka-np.org.rs

Sva pitanja u vezi sa konkursom možete uputiti na e-mail: kultura@biblioteka-np.org.rsili putem telefona 020/331-011, kontakt osoba – Emina Selmanović.

Slične vesti