4.7 C
Belgrade
04/02/2023
NVO sektor posao Srbija

RADNO MESTO ROMSKI ASISTENT

Centar E8 otvara konkurs za angazovanje Romskog asistenta na programu „Rodna ravnopravnost“, konkretnije na projektu „Inicijativa mladica za sprecavanje rodno zasnovanog nasilja“.

RADNO MESTO

ROMSKI ASISTENT PROGRAMA „RODNA RAVNOPRAVNOST“

Kvalifikacije:

 • Iskustvo u radu sa mladima

 • Iskustvo u radu sa Romima

 • Poznavanje engleskog jezika

 • Poznavanje rada na računaru (MS Office i Internet)

Opis glavnih aktivnosti:

Strateško planiranje:

 • Učešće u strateškom i operativnom planiranju Centra E8
 • Upravljanje strateškim i operativnim planiranjem programa „Rodna ravnopravnost“
 • Praćenje ukupne društveno/ekonomsko/političke situacije u zemlji i regionu radi prilagodjavanja strateškog plana aktuelnoj situaciji
 • Bliska saradnja sa program koordinatorom Centra E8

Koordinacija rada Programa za rodnu ravnopravnost:

 • Planiranje i organizacija redovnog rada i posebnih projektnih aktivnosti

 • Praćenje realizacije redovnog rada i posebnih projektnih aktivnosti kao i procena rezultata
 • Osmišljavanje, planiranje, koordinacija i nadgledanje vođenja dokumentacije (rad na aktivnostima, rezultatima, bazi podataka i ostaloj dokumentaciji)

 • Učestvovanje na sastancima sa koordinatorima/kama drugih programa Centra E8

Prikupljanje sredstava i spoljni odnosi:

 • Učešće u pisanju projekata za prikupljanje sredstava

 • Obezbeđivanje redovnog izveštavanja prema preuzetim obavezama

 • Razvijanje i održavanje dobrih odnosa sa donatorima, potencijalnim partnerima i drugim spoljnim

interesnim grupama

 • Promocija i predstavljanje programa i Centra E8 u javnosti (uključujući i učestvovanje na skupovima,

konferencijama, seminarima i drugim javnim okupljanjima koja mogu biti od značaja za Centar E8)

Uslovi zaposlenja (rezime): fiksna plata, puno radno vreme (9 – 16h) radnim danima, moguć prekovremeni rad, rad vikendom, kao i putovanja u zemlji i inostranstvu.

CV i motivaciono pismo možete poslati na centar@e8.org.rs najkasnije do 5. januara 2011. godine.

Slične vesti