32.1 C
Belgrade
24/06/2024
nove knjige Radmilo Petrović Srbija

Radmilo Petrović – Kosmajski vilajet od despotovine do kneževine

Iz štampe je izašla etnološka studija pok. Radmila Petrovića (1943-2019) – Kosmajski vilajet od despotovine do kneževine. Knjiga razmatra razvoj kosmajskih i potkosmajskih naselja, uzimajući u obzir istorijski, kulturni i ekonomski ambijent njihovog nastanka. Ona obiluje istorijskim podacima i rodoslovima porodica, otkrivajući tajne porekla, mesta doseljavanja u periodu od otprilike dva veka, povezujući istorijate čitavih rodova.

Autor u uvodnoj reči konstatuje: „Nastojeći da se potpunije upoznam sa antropogeografskim ispitivanjima Kosmaja kao oblasti javila su se pitanja koja su tražila odgovor koji se nije mogao dobiti bez kritičke komparativne analize dosadašnjih ali i novih saznanja sa šireg prostora. Pitanja poput: Otkuda toliko rodova koji ne znaju svoje poreklo, kojim merilima otkriti i potomstvu pružiti podatke o njihovom poreklu, da li je postojao kontinuitet ili diskontinuitet u doseljavanju u severnu Šumadiju, da li je tačna tvrdnja pojedinih naučnika da su Kelti ostavili više tragova na ovom prostoru za tri veka, nego Srbi za osam i više vekova, bile su pobude da se izvrši jedno opsežno istraživanje Kosmajske oblasti koja nije administrativna celina, već uslovljena tematskim okvirom i u istraživačkom smislu organskom povezanošću. Oblast tretira 15 naselja mladenovačke opštine i 4 naselja opštine Sopot – ukupno 19 naselja.“

Izdavanje knjige je sufinansiranjem pomogla Gradska opština Mladenovac.

Knjiga se može naručiti po ceni od 800 din.

NARUDŽBENICA:

    CAPTCHA ImageChange Image

    Slične vesti