3.9 C
Belgrade
04/12/2022
radionice region vesti

Radionica i izložba humanitarnog karaktera u sklopu projekta recikliranja papira ‘Papirko’

papirkoU okviru projekta recikliranja papira ‘Papirko’, u Sarajevu je u četvrtak, 04. aprila 2013. godine, u Galeriji Boris Smoje, ulica Radićeva 11, sa početkom u 19:00h, održana izložba humanitarnog karaktera, na kojoj su predstavljeni umjetnički radovi osnovaca sa područja Kantona Sarajevo. Projekat ‘Papirko’ sprovode dvije organizacije: Udruženje za art i vizualno komunikacijske vještine PIXEL i Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI.

 U proteklih mjesec dana su u osam osnovnih škola na području Kantona Sarajevo (Grbavica 1, Kovačići, Isak Samokovlija, Vladislav Skarić, Francuska osnovna škola, Prva osnovna škola, El Manar i Aleksa Šantić), te u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, na kreativnim radionicama urađeni radovi od reciklažnog materijala, koje su posjetioci, uz simboličan humanitarni doprinos, mogli izabrati za sebe na ovoj izložbi. Osnovci koji su učestvovali u radionicama su na dan izložbe pozvani u Galeriju Boris Smoje od 17:00h gdje su se družili sa Papirko maskotom i imali priliku zajedno sa organizatorima izrađivati čestitke zahvalnice za posjetioce. Na radionici je učestvovalo oko osamdeset djece iz pomenutih škola, koji su se dobro zabavljali i izradili čestitke koje će u budućnosti biti podijeljene sponzorima i partnerima projekta. Od humanitarnih doprinosa sakupljeno je 250 KM, koje će zajedno sa novcem sakupljenim od recikliranog papira i kartona biti upućeni prema institucijama koje su korinici projekta.

 Osnovni cilj projekta “Papirko” jeste edukacija osnovaca o važnosti odvajanja otpada na području Kantona Sarajevo i recikliranje papira u humanitarne svrhe. U navedenim osnovnim školama su postavljene Papirko kutije i kontejneri za odlaganje papirnog otpada. Prvi korisnici projekta su štićenici Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić i Doma za djecu bez roditeljskog staranja ‘Ljubica Ivezić’. Sav skupljeni prilog od izložbe će biti upućen prema ove dvije institucije.

 Veoma bismo cijenili ukoliko bi Vaša medijska kuća objavila vijest o ovom projektu ili ukoliko biste nas pozvali kao goste u svoje emisije, kako bismo Vam predstavili dosadašnji razvoj projekta i buduće planove.

  KONTAKT:

Mak Filipović

CESI

mob: +387 61 347 374

email: filipovic.mak@gmail.com

 Dodatne infomracije:

 CESI

 Udruženje „Centar za Edukaciju, Savjetovanje i Istraživanje“ CESI je organizacija osnovana krajem 2011. godine. Grupa mladih, akademski obrazovanih i društveno odgovornih ljudi se udružila kako bi aktivno djelovala na jačanju svijesti mladih o aktuelnim problemima u BiH koji se tiču njihove populacije, te jačanju interesnih sfera mladih kroz projekte koji vode ka evropskim integracijama. Organizacije je pokrenuta radi pružanja stručne savjetodavne pomoći mladima u pronalasku njihovih zaposlenja kao i edukaciju mladih ljudi za samostalno istraživanje, kreiranje i realizaciju projekata koji će poboljšati kompletnu sliku o stanju mladih ljudi u BiH i aktivnostima koje se sprovode u tom sektoru. Cilj je jačati filantropsko djelovanje kroz stipendiranje studenata koji su društveno aktivni putem ove ili drugih nevladinih organizacija. Također,  jedan od ciljeva je i podstaći mlade ljude da se nastave kretati ka ostvarenju započetih ciljeva i ohrabriti ih da budu primjer progresivne populacije koja će biti sposobna pokrenuti čitav niz kvalitetnih promjena u cijelom društvu.

 PIXEL

 Pixel je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja teži razvoju demokratskih i građanskih vrijednosti usmjerene prema svim članovima bosanskohercegovačke zajednice. Odlučni smo da kroz postavljene visoke standarde i dostupnost informacija usmjerimo svoj rad u dva pravca:

 1. Umjetnost i vizuelnu komunikaciju koje obuhvaćaju teme kulture, umjetnosti, animacije, te dizajna.

2. Društveno odgovorne teme u okviru EU integracija, ljudskih prava, s posebnim akcentom na prava žena, djece i mladih, tolerancije, žrtava nasilja, socijalnoj i poreznoj politici, ekologije, autorskih prava, savremenog menadžmenta i informativnih tehnologija.

 Pored fokusa na ove dvije teme, u svom radu i kroz svoje projekte želimo inkorporirati oba pravca, a koristeći inovativne metode komunikacije i edukacije namjeravamo utjecati na podizanje svijesti građana i građanki o najvažnjim problemima u društvu.

Slične vesti