4.7 C
Belgrade
04/02/2023
lingvistika region rezultati konkursa Srbija

Izabrani radovi za Prvu regionalnu Studentsku lingvističku konferenciju (StuLiKon) na Filološkom fakultetu u Beogradu

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 6. do 8. maja 2011. godine održati prva regionalna Studentska lingvistička konferencija (StuLiKon). Inicijatori konferencije su studenti Katedre za opštu lingvistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, uz pomoć zaposlenih na Katedri i uprave Filološkog fakulteta.

Cilj StuLiKon-a je da okupi studente različitih naučnih disciplina kako bi se ostvarila njihova međusobna saradnja. Kroz interdisciplinarni dijalog studenti će na konferenciji moći da razmene svoja znanja i iskustva o jeziku i jezičkim fenomenima u brojnim naučnim i životnim sferama. Želja nam je da konferencijom podstaknemo studente na naučni i stručni rad u svim oblastima koje se tiču jezika, kao i da doprinesemo popularizaciji lingvistike kao opšte nauke o jeziku.

Na adresu konferencije pristiglo je 117 prijava. Nakon recenzije rezimea odlučeno je da će se na konferenciji predstaviti 95 radova – od toga sa Univerziteta u Beogradu 23%, Univerziteta u Zagrebu 11%, Univerziteta u Novom Sadu 10%, Univerziteta u Skoplju 9%, Univerziteta u Bitolju 9%, Univerziteta u Kragujevcu 8%.Sa radovima učestvuju i studenti sa Univerziteta u Nišu, Štipu, Mostaru, Osijeku, Splitu, Sarajevu, Blagoevgradu, Mariboru, kao i sa Univerziteta u Rijeci, Tuzli, Puli, Banjoj Luci.

Planira se da odabrani radovi sa konferencije budu objavljeni u konferencijskom zborniku do kraja 2011. godine. Rok za slanje konačne pisane verzije radova koja će biti razmatrana za objavljivanje u zborniku je 1. jul 2011. godine.

Na konferenciji će se plenarnim predavanjem otvarati određena lingvistička oblast, a zatim će u okviru paralelnih sekcija učesnici izlagati svoje radove. Za svaki rad predviđeno je izlaganje u trajanju od 15 minuta, nakon čega sledi 5 minuta za diskusiju.

Predavači na Studentskoj lingvističkoj konferenciji će biti eminentni stručnjaci iz Srbije koji imaju zapažene rezultate u svojim oblastima istraživanja.

Slične vesti