11.9 C
Belgrade
24/03/2023
Hrvatska region

"Provedba Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana"- natječaj za pravnike/ce i novinare/ke

Edukativni program dio je međunarodnog projekta „Provedba Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana“ čiji je cilj unaprjeđenje standarda primjene najslabijeg stupa Aarhuške konvencije – pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša, ali i pristupa informacijama, kao i sudjelovanja javnosti u donošenju odluka u pitanjima zaštite okoliša u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Prijave se zaprimaju do 20. lipnja 2010.
Nositelj projekta je GONG (Zagreb, Hrvatska), a partneri su Zelena Istra (Pula, Hrvatska), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS (Podgorica, Crna Gora), Centar za menadžment, razvoj i planiranje (Doboj, Bosna i Hercegovina), AdriaticGreeNet (Udine, Italija) i European Environmental Bureau (Brussel, Belgija).
Program traje 12 mjeseci i sastoji se od 3 trodnevna seminara u Istri (Hrvatska) te završne međunarodne konferencije u Zagrebu, a uključivat će sudjelovanje ukupno 27 polaznika – pravnika, posebice sudaca i odvjetnika, te novinara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore motiviranih za rad na području okolišnog prava.
Prva dva seminara (rujan i studeni 2010.) sastoje se od predavanja međunarodnih stručnjaka o tri stupa Aarhuške konvencije, predavanja domaćih stručnjaka o kompatibilnosti nacionalnog zakonodavstva i prakse sa standardima Konvencije te praktičnih vježbi i diskusija temeljenih na slučajevima u vezi s kršenjem prava zajamčenih Aarhuškom konvencijom.
Treći seminar (veljača 2011.) se u cijelosti sastoji od simulacije suđenja (skraćeni oblik tzv. moot court formata) pred jednim od međunarodnih sudbenih tijela. Seminari traju po tri dana, a Međunarodna konferencija o provedbi Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana (ljeto 2011.) trajat će jedan dan. Na konferenciju će osim polaznika biti pozvani i stručnjaci za Aarhušku konvenciju iz Europske unije te zemalja Jadrana, predstavnici vlada, pravosuđa, tijela državne uprave, organizacija civilnoga društva i medija.
Vrijednost programa priznala je i hrvatska Pravosudna akademija koja će, sukladno svojim standardima, sucima i predstavnicima DORH-a vrednovati sudjelovanje na seminarima.
Web stranica (www.adriaticgreenet.org/aarhus), izrađena na početku projekta, koja sadrži informacije o Aarhuškoj konvenciji, izvještaje i informacije o programu, bit će na raspolaganju sudionicima za objavu članaka i ostalih relevantnih materijala.
Pored toga, izlaganja i slučajevi obrađeni programom bit će objavljeni u zborniku, a izradit će se i priručnik za medije.
Predavači i predavačice su pravnici UNECE-a, EEB-a, suci s domaćih i međunarodnih sudova, bivši suci europskih sudova, pravnici zaposleni na europskim sudovima i odvjetnici s iskustvom zastupanja stranaka pred međunarodnim sudovima. Predavači i predavačice o kompatibilnosti zakonodavstva i prakse u regiji sa standardima međunarodnih sudbenih tijela bit će profesori pravnih fakulteta, odvjetnici i ostali eminentni stručnjaci i stručnjakinje iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Predavanja će se održavati na hrvatskom i engleskom jeziku, a za cijelog trajanja programa bit će osiguran simultani prijevod (englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski).
Vrijednost sudjelovanja u programu po sudioniku iznosi 4.500,00 eura. Te će troškove u potpunosti snositi organizator, o čemu će sa primljenim kandidatima i kandidatkinjama biti potpisan ugovor prije početka programa. Sudjelovanje na svim seminarima je obavezno.
Prijaviti se mogu državljani i državljanke Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore po zanimanju pravnici (posebice suci i odvjetnici) i novinari, a kriterij za selekciju su izvrsnost u svome području djelovanja i interes za okolišna pitanja. Iako će se smatrati prednošću, znanje engleskog jezika nije uvjet za prijavu.
Kandidati se mogu prijaviti tako što će svoju prijavu, koja se sastoji od životopisa i motivacijskog pisma, u doc.formatu poslati e-mailom na program_aarhus@gong.hr najkasnije do 20. lipnja 2010.
Selekcijski odbor, sastavljen od predstavnika organizacija partnera razmotrit će pristigle prijave do 30. lipnja 2010. Kandidati koji prođu proces predselekcije pozvat će se na razgovor i potpisivanje ugovora najkasnije do 31. srpnja 2010.Na temelju potpisanih ugovora odredit će se konačna lista odabranih sudionika, a svi kandidati obavijestit će se o rezultatima selekcijskog procesa. Pozitivna diskriminacija moguća je isključivo u interesu uravnotežene spolne i regionalne zastupljenosti.

Slične vesti