17.8 C
Belgrade
31/03/2023
aforizmi poezija proza Srbija

Produženje roka konkursa, “Novi Književni Krug“

books„NOVI KNJIŽEVNI KRUG“
objavljuje

PRODUŽENJE ROKA
K O N K U R S A

 Za učešće u kapitalnom izdanju:
“ZBORNIK SAVREMENOG KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA“

Za:Književnu nagradu: “ZAHARIJA ORFELIN“

Za:Likovnu nagradu: “ZAHARIJA ORFELIN“

Na zahtev mnogobrojnih prijavljenih i zainteresovanih autora, “Novi Književni Krug“ objavljuje produženje roka javnog poziva književnim i likovnim stvaraocima sa prostora Ex- Jugoslavije i dijaspore za učešće na konkursu za:
– “ZBORNIK SAVREMENOG KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA“
– Književnu nagradu: “ZAHARIJA ORFELIN“ 

Književne kategorije koje su obuhvaćene ovim konkursima su:
-Poezija
-Kratka priča
-Aforizam
-Esej
-Novela
-Putopis
-Poezija za decu
-Pripovetka za decu

Autori koji uzmu učešće u književnim konkursima, biće nakon izvršene selekcije pristiglih radova, zastupljeni u “ZBORNIKU SAVREMENOG KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA“, objavljenog u izdanju “Novog Književnog Kruga“.
Autori su dužni dostaviti izabrane priloge sa napomenom da li su, gde i kada isti objavljeni, odnosno da nisu objavljeni u štampanom izdanju do datuma podnošenja prijave.
Prijava se vrši dostavljanjem rukopisa i  drugog prema uslovima konkursa, na adresu: novikrug@gmail.com
Rukopisi se dostavljaju kao jedan Word dokument, latiničnim ili ćiriličnim pismom, u fontu Arial, veličine 12.
Primljeni rukopisi se ne vraćaju.
Rok za podnošenje prijava sa prilozima i dokazom o izvršenoj uplati kotizacije je do 30. Aprila 2014 godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u obzir.
Autori su obavezni da dostave ne manje od 15 pesama, 30 aforizama ili 3 prozna dela iz navedenih kategorija.
Autori će u ovom zborniku biti zastupljeni na četiri do šest stranica, po kategoriji za koje su se prijavili, odnosno na dve stranice za kategoriju aforizama.
Predviđeno je da zbornik bude objavljen u dva zasebna dela (dva toma), kao luksuzno izdanje u suženom A4 formatu, likovno opremljen u ukupnom tiražu od po 3.000 primeraka, koji će biti distribuiran u zemlji i inostranstvu.
“ZBORNIK SAVREMENOG KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA“ će biti objavljen  krajem leta 2014 godine, a svoju svečanu promociju uz učešće svih zastupljenih autora, imaće na predstojećem sajmu knjiga u Beogradu.
Svakom zastupljenom autoru u “ZBORNIKU SAVREMENOG KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA“, pripašće 3 primeraka ovog kapitalnog izdanja.

Obavezna kotizacija (učešće) po učesniku književnih konkursa iznosi -3.000 dinara.
Jedan autor može učestvovati u više kategorija. Kotizacija za učešće u dve i više kategorija iznosi 4.500 dinara.
Za zajedničke prijave preko književnih klubova i udruženja, četiri i više autora, odobrava se popust prema navedenim uslovima od 30%.
U cenama je sadržan PDV.
Učesnici konkursa će nakon izvršene prijave na E-mail adresu: novikrug@gmail.com dobiti detaljne instrukcije o načinu uplate obavezne kotizacije.
Na osnovu pismenog zahteva učesnika, može se odobriti plaćanje obavezne kotizacije u dve do tri rate.
Po izvršenoj uplati kotizacije, učesnik konkursa je dužan dostaviti fotokopiju uplatnice na priloženu E-mail adresu, uz ostalo prema uslovima konkursa.

Urednički kolegijum zadržava pravo, da u cilju postizanja željenog kvaliteta izdanja “ZBORNIKA SAVREMENOG KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA“, neprikladne i/ili neodgovarajuće priloge ne uvrsti u isto, u kom slučaju će se autoru izvršiti povraćaj uplaćene kotizacije, umanjene za manipulativne i ostale troškove obrade u paušalnom iznosu od 1.000 dinara.    
Svi uredno prijavljeni autori za “ZBORNIK SAVREMENOG KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA“, dostavljenim književnim delima u izabranoj kategoriji ostvaruju pravo učešća na konkursu za godišnju književnu nagradu “Novog Književnog Kruga“ –  “ZAHARIJA ORFELIN“.
Nagrađenim autorima književnih konkursa, pripašće po kategorijama zlatna, srebrna i bronzana povelja za književnost  “ZAHARIJA ORFELIN“ .
Prvonagrađenim učesnicima konkursa, “Novi Književni Krug“ će objaviti autorsko izdanje knjige.
Drugonagrađeni i trećenagrađeni autori, biće zastupljeni u posebnim zajedničkim izdanjima “Novog Književnog Kruga“.

Sva navedena izdanja kao i zastupljeni autori sa svojim ranije objavljenim izdanjima, biće predstavljeni na narednom sajmu knjiga u Beogradu, kao i na drugim sajmovima širom zemlje.

Prijavljeni autori ujedno postaju članovi Udruženja Književnih Stvaralaca “NOVI KNJIŽEVNI KRUG“, sa izmirenom članarinom do 01. Jula 2014 godine.

Konkurs za likovnu nagradu “ZAHARIJA ORFELIN“ se odnosi na;
-Izradu idejnog rešenja korica i opremanje “ZBORNIKA SAVREMENOG KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA“.
-Izradu idejnog rešenja korica i ilustracija za posebna izdanja knjiga poezije za decu, pripovedaka za decu, aforizama i zajedničkih izdanja više autora, u izdanju “Novog Književnog Kruga“.

Likovna nagrada “ZAHARIJA ORFELIN“ pripašće likovnom autoru čije idejno rešenje korica knjige “ZBORNIKA SAVREMENOG KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA“, kao i unutrašnjeg likovnog opremanja istog, izabere posebna komisija, odnosno čije idejno rešenje za korice i unutrašnje ilustracije za posebna izdanja knjiga poezije za decu, pripovedaka za decu, aforizama i zajedničkih izdanja više autora, izabere ista komisija.
Radovi prvonagrađenih likovnih autora, upotrebiće se za likovno opremanje navedenih izdanja, što će bitno doprineti daljoj afirmaciji nagrađenih autora.
Nagrađenim likovnim autorima pripašće zlatna, srebrna i bronzana likovna povelja “ZAHARIJA ORFELIN“.
Učesnici likovnih konkursa “ZAHARIJA ORFELIN“, ne snose troškove obavezne kotizacije.

Pravo učestvovanja na navedenim konkursima imaju sva lica sa prostora Ex-Jugoslavije i dijaspore.

Uz radove kojima konkurišu, autori su dužni da dostave sledeće;
Ime i prezime, adresu boravka, broj kontakt telefona, e-mail adresu, JMBG (jedinstveni matični broj građana), kratku biografiju i fotografiju (kao za lična dokumenta) u boljoj rezoluciji – najmanje 300 tačaka.

Učesnici književnih konkursa dužni su dostaviti i podatke o samostalnim i zajedničkim izdanjima (naslovi, godine izdavanja i izdavač), kao i podatke o eventualnim nagradama i zapaženim rezultatima.

Učesnici likovnih konkursa dužni su da dostave podatke o samostalnim i zajedničkim izložbama (nazivi izložbi, datumi i mesta izlaganja), kao i podatke o eventualnim nagradama i zapaženim rezultatima.

Za sve bliže informacije, možete nam se obratiti na adresu: novikrug@gmail.com

“Novi Književni Krug“ Vam želi uspeha u nastupu na našim konkursima i u daljem radu.

Slične vesti