-0.9 C
Belgrade
05/02/2023
vesti

Proces_k / Meč, a potom razgovor o učinjenom

Povodom objavljivanja rezultata i kraja projekta „proces_K“
…Hop.La! vas poziva da 19. januara 2011. dodjete u KC „Grad“

„proces_K“ je istraživačko-umetnički projekat usmeren na analizu kreativnog procesa u kontekstu različitih socijalnih faktora i delovanja spoljne kontrole. Otvara niz pitanja. Na koji način se kreativni proces oblikuje u zavisnosti od sredine, njenih pritisaka ili očekivanja? Da li različit stepen slobodne umetničke volje menja formalnu i značenjsku dimenziju kreativnog ishoda? Kako umetnik doživljava i kako transponuje nametnuta ograničenja tokom procesa? Može li se kreativnost sačuvati u uslovima rigidnih kontekstualnih datosti?
U eksperimentu koji se oslanja na rezultate novog istraživanja izvedenog u saradnji sa grupom pisaca, glumaca, muzičara i vizuelnih umetnika, ispituje se struktura, poreklo i dejstvo (ne)vidljive cenzure u savremenoj umetničkoj praksi.

a) Meč, u 18.00, 18.30. i 19.00.

Meč je posvećen subjektivnom iskustvu umetnika tokom nastajanja nove forme. Sadrži fragmente razgovora sa autorima koji su u istraživanju učestvovali: iskazi o kreativnom procesu postaju polazište izvodjačkog akta u kome se, za pažnju i malo svetla, bore tri izvodjača. Publika procenjuje.

Na proceni: Jelena Ilić, Djordje Branković i Rade Ćosić

Koncept: Miloš Paunović i Irena Ristić

Kako sala moze da primi mali broj ljubitelja u isto vreme, meč se ponavlja tri puta u toku večeri. Najavite svoje prisustvo porukom na hopla@hop-la.org. Rezervacije su nužne.

b) Razgovor o učinjenom, u 20.00

Povod razgovora su rezultati meča, kao i objavljivanje studije „Početak i kraj kreativnog procesa“ Irene Ristic (Hop.La! 2010). Studija je inspirisana komponentnom teorijom Tereze Amabile i predstavlja empirijski pretres novih uvida o socijalnoj uslovljenosti kreativnog čina. U fokusu su razvojni tokovi koje umetnici prepoznaju u situaciji stvaranja i fenomen spontanosti koji na različite načine može delovati na kreativni proces, kao i na percepciju estetskog ishoda.

Razgovaraju: Biljana Djurdjević, Sonja Lončar, Bojan Babić, Irena Ristić…
Moderatorka: Vesna Perić

Dobro došli!

www.hop-la.org

Slične vesti