4.7 C
Belgrade
04/02/2023
region rezultati konkursa

Preliminarni spisak učesnika Međunarodne manifestacije: „5.Novosarajevskih književnih susreta-2011“

Za četiri programa Međunarodne manifestacije: „5.Novosarajevskih književnih susreta-2011“ prijavilo se preko 250 učesnika iz 16 zemalja, sa oko 700 poetskih i proznih autorskih radova.

 

 

Prihvaćene autorske aplikacije za 5. Novasarajevske književne susrete-2011:

BiH: ………………(84)

1.    Dino Pora Porović (BiH)

2.    Aleksandra Marilović (BiH)

3.    Alisa Maličević (BiH)

4.    Kasim Susak-Keke (BiH)

5.    Emina Suljević (BiH)

6.    Maja Stanojević (BiH)

7.    Loris Gutić (BiH)

8.    Lejla Smailagić (BiH)

9.    Jagoda Mustapić (BiH)

10. Armin Hadžiavdić (BiH)

11. Irena Bera (BiH)

12. Benjamin Čuruković (BiH

13. Inda Mulaahmetović (BiH)

14. Milanka Blagojević (BiH)

15. Slobodan Bajić (BiH)

16. Edina Heldić – Smailagić (BiH)

17. Dajana Sučić (BiH)

18. Adi Osmanbegović (BiH)

19. Adnan Kamenjašević (BiH)

20. Amar Sijerčić (BiH)

21. Berina Muhović (BiH)

22. Mirza Ohranović (BiH)

23. Lamija Milanović (BiH)

24. Zerina Čopra (BiH)

25. Ilma Viteškić (BiH)

26. Iris Geko (BiH)

27. Anesa Pirović (BiH)

28. Haris Čolić (BiH)

29. Adi Jašarević (BiH)

30. Hadžić Dino (BiH)

31. Gordana Radovanović (BiH)

32. Danja Đokić (BiH)

33. Anto Zirdum (BiH)

34. Anela Sejarić-Vujinović (BiH)

35. Selma Čeliković (BiH)

36. Jasmina Hanjalić (BiH)

37. Mirjana Kapetanović (BiH

38. Jasna Primorac (BiH)

39. Franjo Matanović (BiH)

40. Muamera Bjelkić-Terzić (BiH)

41. Elvira Čorbo (BiH)

42. Džana Bašić (BiH

43. Anes Osmić (BiH)

44. Biljana Gajić (BiH)

45. Suada  Malkoč-Kovačević (BiH)

46. Aida Hajdar (BiH)

47. Džabir Sedić (BiH)

48. Emina Jusufović (BiH)

49. Amela Kereš (BiH)

50. Bjonda Visković (BiH

51. Admir Džanko (BiH)

52. Sanella Boškailo (BiH)

53. Dragan Mučibabić (BiH)

54. Elma Mrđanović (BiH)

55. Safer Grbić (BiH)

56. Aldina Rovčanin (BiH)

57. Nataša Heleta (BiH)

58. Adnan Subašić (BiH)

59. Amra Franca (BiH)

60. Velid Bajramović (BiH)

61. Ena Šečić (BiH)

62. Bojana Kulidžan (BiH)

63. Aida Šišić (BiH)

64. Zvjezdana Marković  (BiH)

65. Vesna Hlavaček  (BiH)

66. Šeherzada Džafić  (BiH)

67. Uglješa Vuković  (BiH)

68. Ivan Vrljić (BiH)

69. Lidija Pavlović-Grgić (BiH)

70. Maida Šišić (BiH)

71. Mersima Mehanović  (BiH)

72.    Merima Torlo (BiH)

73. Nermin Delić (BiH)

74. Mirsad Bećirbašić (BiH)

75. Admiral Mahić (BiH)

76. Ibrahim Osmanbašić (BiH)

77. Mersida Sadiković-Osmanbašić (BiH)

78. Ermin Lagimdžija (BiH)

79. Emir Sokolović (BiH)

80. Slavka Vujičić (BiH)

81. Nikola Baćo Vujnović (BiH)

82. Anisa Trumić (BiH)

83. Nikolina Močević (BiH)

84. Arnela Kordić (BiH)

 

SLOVENIJA: ……………(41)

85. Jure Drljepan (Slovenija)

86. Dušan Šabić (Slovenija)

87. Patricija Dodič–Patra (Slovenija)

88. Senada Smajić (Slovenija)

89. Ida Semenič (Slovenija)

90. Dani Bedrač (Slovenija)

91. Boštjan Novak (Slovenija)

92. Alenka Kveder (Slovenija)

93. Andrej Debeljak (Slovenija)

94. Nataša Kupljenik (Slovenija)

95. Silva Langenfus  (Slovenija)

96. Nijaz Salkić (Slovenija)

97. Jože Vidmar (Slovenija)

98.    Saša Strnad  (Slovenija)

99. Damjan Japelj (Slovenija)

100. Milena Sušnik Falle (Slovenija)

101. Nuška Golobič (Slovenija)

102. Ramiz Velagić (Slovenija)

103. Branko Baćović (Slovenija)

104.  Lidija Brezavšček (Slovenija)

105. Željko Perović (Slovenija)

106.  Marko Elsner Grošelj (Slovenija)

107.  Ivo Stropnik (Slovenija)

108.  Peter Andrej (Slovenija)

109.  Borut Gombač (Slovenija)

110.  Lidija Gačnik Gombač (Slovenija)

111.  Cvetka Bevc (Slovenija)

112.  Ivan Dobnik (Slovenija)

113.  Zoran Pevec (Slovenija)

114.  Petra Kolmančič (Slovenija)

115.  Nino Flisar (Slovenija)

116.  Simona Kopinšek (Slovenija)

117.  Jani Kovačič (Slovenija)

118.  Boštjan Narat (Slovenija)

119.  Stojan Špegel (Slovenija)

120.  Rezka Kanzian (Slovenija)

121.  Franjo Frančič (Slovenija

 

KD OTOČJE:

122. Andrej Steničnik (Slovenija)

123. Karmen Hribar (Slovenija)

124. Andrej Steničnik (Slovenija)

125. Aleksandra Kocmut (Slovenija)

 

 

 

HRVATSKA: ……………..(28)

126. Đurđa Vukelić-Rožić (Hrvatska)

127. Tomislav Raum (Hrvatska)

128. Saša Užarević (Hrvatska)

129. Nada Crnogorac (Hrvatska)

130. Andrea Debak (Hrvatska)

131. Josip Grabušić (Hrvatska)

132. Irena Grubišić- Čabo (Hrvatska)

133. Ivica Jembrih Cobovički (Hrvatska)

134. Boris Kazija (Hrvatska)

135. Vedran Rutnik (Hrvatska)

136. Daniela Borovnjak (Hrvatska)

137. Davorka  Flego (Hrvatska)

138. Evica Kraljić (Hrvatska)

139. Kasja Gruica Kurtović (Hrvatska)

140. Ljiljana Meštrić (Hrvatska)

141. Ivan Bujan (Hrvatska)

142. Iva Papić (Hrvatska)

143. Ivica Smolec (Hrvatska)

144. Jovanka Babić Jelovac (Hrvatska)

145. Josip Matej Bilić (Hrvatska)

146. Ante Matić (Hrvatska)

147. Evica Kraljić (Hrvatska)

148. Ladislav Babić (Hrvatska)

149. Luka Vukušić (Hrvatska)

 

ČLANOVI HRVATSKOG KNJIŽEVNOG DRUŠTVA

150.  Valerio Orlić

151. Sanjin Ćiković

152. Rajko Glibo

153. Aron Baretić

154. Katica Felštinski

155.  Nikola Šimić Tonin

 

SRBIJA: ………………….. (26)

156. Jagoda Nikačević (Srbija)

157. Ljiljana Crnić (Srbija)

158. Natalija Ž. Živković (Srbija)

159. Vesna Korać (Srbija)

160. Vida Nenadić (Srbija)

161. Imre Zolt (Srbija)

162. Slobodanka Živković (Srbija)

163. Stevan Šarčević (Srbija)

164. Stamen  Milovanović (Srbija)

165. Svetlana Pavlović (Srbija)

166. Sandra Zec (Srbija

167. Nenad Zorić (Srbija)

168. Vladimir Bulatović – Buči (Srbija)

169. Ognjen Pudar (Srbija)

170. Bojan Krivokapić (Srbija)

171. Ivana Zajić ( Srbija)

172. Jelena Stojsavljević (Srbija)

173. Dragan Nedimović (Srbija)

174. Miroslav Kovač (Srbija)

175. Borislav Stanić (Srbija)

176. Đura Šefer Sremac (Srbija)

177.  Milica Mima Dmitrović,Todorović  (Srbija)

178.  Radojka Paunović (Srbija)

179.  Nebojša Đorđević (Srbija)

180.  Željko Cesnak (Srbija)

181.  Marija Škornički (Srbija)

 

 

CRNA GORA: …………………(4)

182. Vladimir Petrović (Crna Gora)

183. Ana Janković (Crna Gora)

184. Zlatka Emeršić (Crna Gora)

185. Kristina Bojanović (Crna Gora)

 

 

UČESNICI IZ 11 ZEMALJA ………. (24)

186. Denis Dželić (Danska)

187. Fahrudin Dino Avdibegović (Danska)

188. Mirveta Islamović (Švedska)

189. Sead Hambiralović (Švedska)

190. Sandra Džananović (Austrija)

191. Marija Perić-Bilobrk (Austrija)

192. Nisad Šiško Jakupović (Engleska)

193. Idriz Saltagić (Engleska)

194. Semira Jakupoviċ (Engleska)

195. Amira Nimer (Njemačka)

196. Dervis Palić (Njemačka)

197. Ivan Korponai (Njemačka)

198. Slavica Kasipović (Njemačka)

199.   Sadija Klotz (Njemačka)

200.   Nisveta Šabić- Grabovac (Njemačka)

201. Elvira Jakovac (USA)

202. Kemal Handan (USA)

203. Asim Bajramović (USA)

204. Goran Sarić (Holandija)

205. Vjekoslav Vukadin (Holandija)

206. Jusuf Džafić  (Egipat)

207. Mustafa Balje (Kosovo)

208. Momčilo Vukosav (Kanada)

209. Sulejman Aličković (Luksemburg)

EUROORJENTACIJE-4..

BiH:

1.     Jelena Božić (Mostar)

2.     Naida Hodžić (Sarajevo)

3.     Arnela Kordić (Sarajevo)

4.     Marija Stijepić (Banja Luka

5.     Elma Mrđanović (Sarajevo)

6.     Zlatka Emeršić (Crna Gora)

7.     Minela Masleša (Konjic)

8.     Admir Džanko (Sarajevo)

9.     Mahira Isak (Tomislavgrad)

10.  Džabir Sedić (Sanski Most)

11.  Natalija Puljić (Kreševo)

12.  Safer Grbić (Tešanj)

13.  Adnan Subašić (Sarajevo)

14.  Martina Franjić (Bihać)

15.  Anes Osmić (Maglaj)

16.  Bjonda Visković (Glamoč)

17.  Maja Bunić (Sarajevo)

18.  Amer Jaganjac (Holandija)

19.  Benjamin Čuruković (Zenica)

20.  Vladan Šipovac (Zvornik)

21.  Ermin Lagumdžija (Sarajevo)

SLOVENIJA:

22.  Mirjam Fašmon (Slovenija)

23.  Maruška Šibila (Slovenija)

24.  Anja Bukovec (Slovenija)

25.  Rok Smrdelj (Slovenija)

26.  Iris Pokovec (Slovenija)

27.  Uroš Marolt (Slovenija)

28. Špela Habulin (Slovenija)

PRVA KNJIGA.

1.     Alma Jeftić (Sarajevo)

2.     Azra Hadžić (Sarajevo

3.     Hanifa Halilović (Sarajevo)

4.     Elma Velić (Bosanska Krupa)

5.     Benjamin Čuruković (Zenica)

Literarne Kreacije-2011

MLADI AUTORI:

1.     Adnan Subašić

2.     Aldijana Mustafić

3.     Admir Džanko

4.     Martina Franjić

5.     Maja Stanojević

6.     Nurija Delić

7.     Safer Grbić

 

KNJIŽEVNA OMLADINA:

8.     Ema Kalmar

9.     Elvira Čorbo

10.  Faruk Ljutić

11.  Inda Mulaahmetović

12.  Ilma Smajić

13.  Kerim Bevrnja

14.  Nermin Delić

15.  Tea Kalmar

 

BH-DIJASPORA:

16.  Fahrudin Dino Avdibegović (Danska)

17.  Hedina Tahirović Sijerčić (Njemačka)

18.  Kemal Handan (USA)

19.  Meho Jakupović (Engleska)

20.  Semira Jakupović (Engleska)

 

 

NAPOMENA:

Spisak učesnika biće dopunjen autorima čiji su radovi u procesu prevođenja, te gostima u sklopu programa manifestacije.

 

Organizator se zahvaljuje učesnicima manifestacije, a do 15.06. na web-stranici udruženja (www.kns.ba) biće objaljen spisak odabranih radova koji će biti uvršteni u tradicionalni zajednički zbornik radova učesnika manifestacije.

 

Za sve dodatne informacije:

E-mail: kns_sarajevo@yahoo.comOva email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

Tel: 061 52 45 05 ( iz BiH)

00387 61 52 45 05 (iz inostranstva)

 

 

 

Ibrahim Osmanbašić

predsjednik udruženja

 

 

Sarajevo; 18.05.2011.godine.

 

 

 

KNS/19.05.2011.

 

Slične vesti