5.8 C
Belgrade
28/03/2023
Mamac Presing izdavaštvo promocije Srbija vesti

Predstavljanje novina MAMAC i razgovor o društveno-kulturnom angažmanu danas

mamacVreme: 19.00, Kutija Šibica, SKC Kragujevac

Učestvuju: Ivana Maksić, Nikola Đoković, Predrag Milojević. Moderator: Nenad Glišić

Mamac je nastao kao posledica jasno profilisanih stavova o društvu. Nedostatak društvene kritike, medijske kritike, kritike vladajuće ideologije, kao i nedostatak relevantnog kritičkog propitivanja onog što se smatra literarnim kanonom, dovelo je do potrebe za pokretanjem novina koje bi obuhvatale čitavu ovu problematiku. Format novina smo odabrali zato što smo hteli da se distanciramo od privilegovanih pozicija u uredništvima svih periodika i književnih listova u Srbiji, koji su mahom nastali na čistom ideološkom konformizmu i pokušaju da se sačuva beneficirana pozicija kako za određene krugove autora tako i za uredničke „timove“ koji ne žele jasno da profiliraju sadržaje brojeva koje objavljuju, pa tako književni i kulturni časopisi postaju svojevrsne svaštare, odnosno bolje reći ideološko-književne kupusare bez iole kritičkog odnosa prema literarnoj tradiciji koja se prečesto izjednačava sa nacionalnom i nacionalističkom, kao i bez autorskih tekstova koji se ne bi sveli na proste prikaze knjiga, ili pokušaje neutralnog kvaziteorijskog zahvatanja u polje društvene kritike koje se međutim zaustavlja na prvim preprekama dugova prema onima koji se unapred doživljavaju kao večni autoriteti. Sa druge strane, Mamac je, takođe, hteo da izlazi u formatu novina, jer je tako bolje usmeren prema drugom polju ideološke manipulacije – medijima, koji su usled cenzure i autocenzure, zatrovani jeftinim senzacionalizmom, etnošovinizmom, klerofašizmom i dnevnim hvalospevima kapitalističkom sustavu, što sve nameće potrebu artikulacije dnevne doze „kiosk“ kritike, kao i artikulisanja glasova i pogleda koji su ostali potpuno nevidljivi u javnom polju, zagušeni viškom kakofoničnih šumova.

Slične vesti