-0.9 C
Belgrade
05/02/2023
Srbija

Predstavljamo izdavača: Snežana Novevski – Ta bujica reči iz mene je potekla (Književna omladina Srbije)

žanr: poezija
Dobitnik nagrade za najbolju zbirku poezije u 2010 g.

Misleni i imaginativni varijeteti stvaralačkog zahvata jednako su svojstveni poetskom biću kao i njegov istureniji i prijemčiviji sloj – govorom pojavnosti kodirana apstraktnost poruke. Reč poetskog jezika otvara raznostrane mogucnosti oživotvorenja vlastite sudbine. Poezija je relikt životne sile, živa tajna neizmerivosti Oca, Majke i Sina.“…

Poezija Snežane Novevski je komunikativna sintaksa sa pesničkim jezikom koji donosi bogatstvo ritmova, harmoniju, fakturu tonaliteta i prizvuka, začaranost i pevljivost. U pitanju je, dakle, ona dobro nam znana unutrašnja dimenzija prema motivu ljubavi i onome što se njime ukršta i razmenjuje. Oslanjajući se na književnu baštinu, ona u svojim pesama istražuje nepoznato, otkriva postojeći svet iz dubine duše koga nam pruža na dlanu.

Saživljavajući se sa predmetnom situacijom, Snežana je usaglašavala svoje emocije sa takozvanim umetničkim procesom, sa stvaranjem. U njemu je do punog izražaja dolazila njena izuzetna sposobnost da oseti u pravom trenutku najtananije nijanse duševnih vibracija na osnovu kojih je metaforički bogato promišljala lični doživljaj, radosti, nemire, tugu…

Kako sačuvati nadu samo,
kada su snovi ovde a želje su ostale tamo!

Ona je pesnikinja za sve dane u godini, za sva jutra i sva podneva, za sve uzraste i polove.
Za čitaoca su pravi blagoslov njeni neusiljeni, iskreni, jedinstveni, privlačni stihovi pa je stoga ovo knjiga koja se voli i koja na ljubav uzvraća ljubavlju – s njom pod jastukom, na uzglavlju, na kuhinjskom astalu, na radnom stolu, na bilo kom mogućem i nemogućem mestu – nikada niste usamljenik. Ma koliko usamljeni bili.

Specifičan, iznenađujuće originalan, izvan tokova kolektivno negovanih senzibiliteta i pomodnih trendova, Snežana je izrazit primer stvaralačkog individualizma u generaciji koja je taj individualizam najmanje negovala.
Zato je njena zbirka pezije Ta bujica reči iz mog srca je potekla ne samo primer izrazitog pesničkog dometa, koji predstavlja snažan prilog i podsticaj izuzetno značajnom toku našeg pesništva, nego i objava jednog moralnog i duhovnog projekta; projekta koji pripada tradiciji srpske duhovnosti u najboljem i najizvornijem smislu te reči.

Posebna vrednost ovih pesama jeste čistota jezika.

Snežana Novevski je uspela da pronađe reči, i da ih tako složi, da ih osećamo i kao ispovest i kao „muku duhu“. Telegrafski koncizne, one sažimaju polja problema ali ih ne čine pustim, dekirikovskim pejzažima. Iza njenih reči sjaji „zavetno slovo“; tamo negde, u daljini postoje „žarišni orijentiri“: ljubav, bol., snaga, nada:

Vreme je moj saveznik,
trenutak je moj doušnik,
tuga u meni je moj gubitnik,
srećna duša je moj dobitnik.

Oni koji su tako vaspitali svoj ukus da mogu razumeti umno u jednostavnom, koji znaju za vrednosti direktnih iskaza, munjevitih sinteza mišljenja i pevanja, mogu se samo radovati što nam i ova knjiga pesama potvrdjuje misao o plodnoj i živoj raznolikosti savremene srpske lirike.
Čitajući predivnu zbirku poezije Ta bujica reči iz mog srca je potekla, videćemo da nam takve pesme pokazuju smerove vrednosti koje nismo slutili i znanja na koja se, opstanka radi, moramo kladiti i za njih boriti.

Verica Sekirarski

Slične vesti