17.7 C
Belgrade
31/05/2023
radionice Srbija

PR forum

Interesuju te odnosi s javnošću?
Želiš da poboljšaš svoje znanje iz oblasti PR-a i marketinga?
Prijavi se i saznaj zbog čega se sve više pažnje posvećuje PR-u i negovanju odnosa sa medijima…Ne PRopusti PRiliku da se PRobiješ do vrha!!!!
PR FORUM 2011. je značajan edukativni PRojekat studentske organizacije AIESEC * koji se po PRvi put održava ove godine.

Održaće se 25. i 26. marta u Karađorđevoj ulici br.65, u PRostorijama Fakulteta za medije i komunikacije.

Cilj PR FORUM-a je da se studentima približe aktuelni trendovi iz sfere PR-a i marketinga, a sam PRojekat će se sastojati iz konferencije i PRaktičnih radionica. Kroz PRedavanja i radionce studentima će se predstaviti aktuelne teme kao što su: “Kako pokrenuti svoj internet biznis”, “Tim talenata-kreativna komunikacija bez muke, uz pokretne slike i zvuke”, “CSR u PR-u” i druge, a putem radionica studenti će biti u mogućnosti da svoja stečena znanja PRimene i na PRaktičnim primerima, kao i da svojim inovativnim idejama doprinesu poboljšanju i razvijanju ovih oblasti.

PRedavači će biti eminentni ljudi iz vodećih medijskih i marketinških kompanija, kao što su Istok Pavlović, Mićko Ljubičić, marketinške kompanije PRAGMA, PRISTOP, Društvo za odnose sa javnošću Srbije i mnoge druge.

Ukoliko smo vas zainteresovali i ukoliko vidite sebe kao potencijalnog učesnika na ovom nesvakidašnjem PRojektu
PRiPRemite se
Aplikacija za prijavljivanje stiže Uskoro…
*AIESEC je međunarodna platforma namenjena mladim ljudima koji teže da otkriju i razviju sopstvene potencijale kako bi imali pozitivan uticaj na društvo. Više informacija o ovom i drugim projektima možete pronaći na sajtu www.bk.aiesec.org.rs .

Slične vesti