4.6 C
Belgrade
01/02/2023
književnost region rokovi u septembru

Poziv za slanje radova u četvrti broj naučno-popularnog časopisa A PRIORI

FILOZOFIJA

Tema broja: POLITIČKA FILOZOFIJA: Kako rasporediti ili ograničiti javnu moć kako bi se održao opstanak i unaprijedio kvalitet ljudskog života?
Politička filozofija je grana filozofije koja se u užem smislu bavi pojmom političkog, kao i javnim mnenjem, dok u najširem smislu nastoji da da odgovor vezan za prakse i institucije vezane za vladu određene države. Uspješna rješenja do koji su došli filozofi savremenog doba reflektuju vrijeme u kojem živimo, a politička filozofija, za razliku od proučavanja političke i administrativne organizacije, više je teorijska i normativna, nego deskriptivna. Ona je neizbježno povezana s opštom filozofijom i sama je predmet kulturne antropologije, te sociologije. Kao normativna disciplina bavi se onim što bi, prema različitim pretpostavkama, trebalo biti i onim kako se ta svrha može ostvariti, a ne opisom činjenica – iako je svaka realistična politička teorija nužno povezana s tim činjenicama. Politička filozofija, međutim, nije samo nepraktična spekulacija, iako može dovesti do vrlo nepraktičnih mitova: ona je vitalno važan aspekt života i onaj koji je, bilo za dobro ili za zlo, imao odlučujuće rezultate u političkom djelovanju. Politička se filozofija stoga može smatrati jednom od najvažnijih intelektualnih disciplina, jer postavlja standarde prosuđivanja i definiše konstruktivne svrhe za korištenje javne moći.
Dostavljanje radova
Molimo autore da pogledaju „Uputstva za autore“, data na linku: http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/instructions
Radovi koji podliježu procesu kategorizacije (prethodno saopštenje, originalni i pregledni naučni rad, stručni rad, književna teorija) prolaze dvostruko slijepu recenziju, dok se ostali radovi objavljuju na osnovu odluke uredništva.

KNJIŽEVNOST
Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia Banja Luka objavljuje poziv za slanje književnih radova u četvrti broj naučno-popularnog časopisa A PRIORI br.4, god. II/2022.
U obzir dolaze sljedeće književne vrste:
proza (kratke priče, pripovijetke ili odlomci iz većih cjelina. Najviše 20000 karaktera),
poezija (najviše pet pjesama),
esej,
književna kritika (prolaziće i posebno određen recenzentski dio uređivanja),
prikaz,
originalni prevodi sa stranih jezika (poezija, pripovijetka ili odlomak iz veće cjeline).

Svi prilozi moraju biti prethodno neobjavljeni.
Mole se svi autori da svoje radove šalju u sljedećem formatu: Microsoft Word, font – Times New Roman, veličina – 12. Uz tekst poslati i kratku biografiju (najviše 15 redova) sa fotografijom, kao i kontakt podatke (ime i prezime, afilijacija, adresa, broj telefona i e-mail).
Radovi se ne honoriraju.


Rok za slanje: 15.9.2022.
Radove slati na adresu: casopisapriori@gmail.com.

Četvrti i broj časopisa biće objavljen u drugoj polovini 2022. godine.

Od samog osnivanja A PRIORI ima za cilj da uspostavi časopis s međunarodnom reputacijom. A PRIORI želi objaviti najbolje radove iz bilo kog područja društvenih i humanističkih nauka na lokalnim jezicima, pismima latinici, ćirilici, kao i na engleskom jeziku. Časopis je otvoren tokom cijele godine za autore iz cijelog svijeta. Svi radovi namijenjeni recenziji su pregledani anonimno i odabrani na temelju toga daju li značajne, izvorne doprinose prvenstveno filozofskim, a onda i ostalim društveno-humanističkim raspravama kojima se bave.
Radujemo se čitanju i budućoj saradnji!

Marko Bačanović, član uredništva
Ana Galić, glavni i odgovorni urednik

Slične vesti