6 C
Belgrade
29/11/2022
NVO sektor Srbija

Poziv za prijem novih članova u NKSS

nkss-logoAsocijacija nezavisna kulturna scena Srbije

Poziv za prijem novih članova

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije poziva organizacije i pojedince da pošalju prijave za prijem u članstvo.

Konkursne prijave mogu da se pošalju od 14. maja do 13.juna 2014. godine.

Glasanje o prijemu novih članova održaće se na redovnoj godišnjoj Skupštini Asocijacije koja se održava od 5. do 6. jula u Smederevu.

Rezultati prijema novih članova biće objavljeni na web strani asocijacije www.nezavisnakultura.net najkasnije 10 dana po završetku Skupštine.

 

OPŠTI USLOVI O ČLANSTVU (izvod iz Statuta NKSS)

Član 8.

Članica Udruženja se postaje pod sledećim opštim uslovima:

1) da realizuje programske aktivnosti u polju kulture najmanje dve godine prepristupanja Udruženju;

2) da prihvata vrednosti, ciljeve i Statut Udruženja;

3) da je dve redovne članice Udruženja formalno preporuče za prijem u Udruženje;

4) da dostavi popunjenu prijavnicu overenu pečatom udruženja i potpisom ovlašćenoglica (za udruženja građana), potpisima članova neformalne umetničke grupe ili ličnimpotpisom;

5) da na Skupštini Udruženja dve trećine prisutnih članica glasa za prijem novečlanice u Udruženje.

 

Član 9.

O ispunjenosti uslova iz člana 8 odlučuje Skupština Udruženja koja donosi odluku oprimanju u status članova Udruženja na redovnoj, vanrednoj ili elektronskoj skupštini.

Registar članica Udruženja i zastupnika članica Udruženja vodi predsednikUpravnog odbora Udruženja.

 

Član 10.

Prava članica Udruženja su:

1)da učestvuju u procesima razmatranja i donošenja odluka na sastancima, sednicamai Skupštinama Udruženja;

2)da predlažu, biraju i budu birani u upravljačka tela Udruženja;

3) da učestvuju u aktivnostima Udruženja;

4) da predlažu aktivnosti, projekte i programe Udruženja;

5) da budu obaveštene o radu Udruženja i njenih tela i da putem Udruženja plasirajusvoje informacije, programe i inicijative;

6) da koriste resurse Udruženja i povoljnosti koje članstvo u Udruženja donosi(učešće u razmeni programa, učešće u programima jačanja kapaciteta itd)

DODATNI USLOVI ZA POJEDINCE:

1)    da realizuje programske aktivnosti u polju nezavisne kulture najmanje pet godina pre pristupanja Asocijaciji Nezavisna kulturna scena Srbije;

2)    da je do podnošenja prijave vodio ili učestvovao u realizaciji najmanje tri projekta relevantna za unapređivanje nezavisne kulture u Srbiji.

 

Prijave treba da sadrže pristupnicu i neophodne prateće materijale.

Formular i detaljne informacije možete naći na http://www.nezavisnakultura.net/index.php/sr-YU/o-nkss/kako-postati-član

 

Prijave se šalju na adresu koordinator@nezavisnakultura.net.

Kontakt za dopunske informacije: koordinator@nezavisnakultura.net i telefonom 011/328 36 72 (11–15hradnim danima).

Slične vesti