6.7 C
Belgrade
03/02/2023
esejistika poezija proza region

Poziv za pisanje literarnih radova o građanskoj hrabrosti

NVO Gariwo (www.gariwo.org) poziva učenike srednjih škola, studente i mlade ljude (do 25 godina) da pošalju svoj literarni rad o građanskoj hrabrosti.
Građansku hrabrost definiramo kao kapacitet, volju i praktičnu vještinu neposlušnosti, otpora, nenasilne borbe i suprotstavljanja svakom pojedincu ili grupi, koja zloupotrebljava svoju političku, ekonomsku ili socijalnu moć, bez obzira da li se ona pojavljuje u našoj porodici, školi, na fakultetu, radnom mjestu, na ulic‚i ili u široj društvenoj zajednici, kršeći zakone i vršeći nasilje nad ljudskim pravima u ime ostvarivanja sopstvene protivpravne koristi.

Da li si se Ti ikad usprotivio/la nečem negativnom, npr. diskriminaciji ili zloupotrebi bilo koje vrste i bilo koga, s rizikom da Tebi bude nanesena šteta? Znaš li nekog ko je to uradio? Smatraš li da nam je potrebna građanska hrabrost i ako jeste za šta? Sve su to pitanja na koja možeš pokušati odgovoriti u svom radu.

Naš cilj je da vas podstaknemo da iznesete svoja razmišljanja o građanskoj hrabrosti i artikulišete svoje strepnje, nedoumice, želje, potrebe, ali i stavove.
Na ovaj način imat ćete priliku da reagujete kritički na prošlost i sadašnjost, što će vam pomoći da prepoznate zajedničke probleme i ciljeve, kao i da razvijete energičnu mrežu motivisane i hrabre omladine sa prostora cijelog Balkana.

Komisijski odabrani radovi sadržavaće misao i poruku autora i biće prezentirani 2013. godine u knjizi eseja  koju će objaviti NVO „Gariwo“ kako bi snažne poruke mladosti koja zna šta hoće, a možda i važnije od toga – ono što neće, bile ponuđene široj javnosti.

U obzir dolaze sve pisane forme izražavanja: pjesma, priča, esej, novinarsko istraživanje, reportaža i sl.
Pravo učešća imaju svi/e učenici/e srednjih škola, studenti/kinje i mladi do 25 godina s područja zapadnog Balkana.
Rok za slanje radova je 5. 11. 2012.
Radove možete slati na e-mail adresu: info@imampetlju.org ili
na adresu: Ivana Gorana Kovačića 1, 71000 Sarajevo, BiH te na fax: + 387 33 259 456

Istorija
NVO Gariwo više od jedne decenije organizuje predavanja o građanskoj hrabrosti u školama i na fakultetima; organizujemo i izvodimo seminare, treninge, ljetne škole…
NVO Gariwo je 2007. ustanovila Nagradu Duško Kondor za građansku hrabrost i Nagradu Duško Kondor za afirmaciju građanske hrabrosti. Nagrada se dodjeljuje osobama koje su svojim djelima, idejama, zalaganjem i ličnim primjerom iskazale i/ili afirmisale građansku hrabrost, te na taj način sačuvale svoje i ljudsko dostojanstvo drugih, bez obzira na cijenu koju su za to platili.
U ediciji Pitanje svih pitanja objavljujemo knjige o građanskoj hrabrosti (do sada objavljeno 15 knjiga) da bismo pomogli stvaranju dinamične mreže aktivnih građana i omladine širom Balkana. U sklopu edicije je 2006. objavljena knjiga eseja o građanskoj hrabrosti pod nazivom „Koračaj“ učesnika Škola građanske hrabrosti koje organizuje NVO Gariwo.

 Kontakt osoba:
Amer Tikveša, PR NVO Gariwo – +387 61 383 467; tikvesaamer@gmail.com

Slične vesti