21.6 C
Belgrade
10/06/2023
Srbija vizuelne umetnosti

Ulična galerija – poziv za izlaganje

Napušteni i ruinirani prolaz u centru grada, kod pasaža Bezistan, postao je prva beogradska Ulična galerija. Galerija se nalazi u Beogradu kod Bezistana na Terazijama br. 27, u pešačkom prolazu između Trga Nikole Pašića i Nušićeve ulice.

Program galerije će se sastojati od angažovane umetnosti koja se bavi pitanjima od ključnog značaja za društvo  i inspiriše pozitivne promene u njemu. Izmeštanjem umetnosti u javni prostor njena dostupnost se proširuje na veliki broj ljudi, što je bitno za teme koje su tradicionalno ignorisane i nevidljive u društvu, a čiju pravu meru umetnik najbolje može da oseti i prenese posetiocima. Javni prostor tako dobija novu funkciju, umetnici mogućnost za izlaganje, a grad novi centar kulture.

Ulična galerija deo je šire inicijative iskorišćenja javnih prostora i njihovog stavljanja u namenu kulturne i umetničke produkcije, a nastala je na inicijativu udruženja Mikro Art.

 Pozivamo autore da dostave predlog izložbe (devet do osamnaest radova) koja se sastoji od devet izložbenih celina dimenzija 1×1.4m. U obzir dolaze radovi u digitalnom formatu: fotografije, digitalne kompozicije, ilustracije, strip, kolaž i sl.

Poziv je otvoren tokom cele godine, a selekcija radova vršiće se kvartalno.

Rok za prvo žiriranje je 9. jun. Rezultate možete saznati na sajtu www.mikroart.rs.

Ulična galerija obezbeđuje produkciju radova. Više o galeriji možete videti na sajtu Mikro Art.

Pri izboru izložbi uzeće se u obzir:

  1. Angažovani karakter radova kojim umetnik doprinosi aktuelizaciji, problematizaciji, tematizaciji nekog društveno relevantnog pitanja, teme.
  2. Konceptualna zasnovanost izložbe koja odgovara specifičnom položaju i karakteru galerije.
  3. Aktuelnost  tema kojima se izložba bavi.
  4. Uvođenje novih tema u fokus društva. Ukazivanje na probleme koji nisu do sada dovoljno ili na pravi način prepoznati kao relevantni u javnosti.

 

Konkursna prijava, koja se šalje na office@mikroart.rs, treba da sadrži radove u digitalnom obliku u maloj rezoluciji, biografiju i umetničku izjavu (opis i jasno obrazloženje koncepta izložbe).

Kontakt za sva dopunska pitanja:

Radomir Lazović

e: office@mikroart.rs

f: www.facebook.com/UlicnaGalerija

Uličnu galeriju podržali su: Telekom Srbija, Opština Stari grad, Kancelarija za mlade Beograda, Grad Beograd i Ministarstvo kulture republike Srbije.

Slične vesti