17.1 C
Belgrade
08/06/2023
fotografija Srbija

Poziv na konkurs za PDP Conference, oblast “Fotografija”

PhotographerStudentska konferencija štampe, dizajna i fotografije, PDP Conference, raspisuje konkurs za izložbu fotografije u dve kategorije: pojedinačna fotografija i serija fotografija. Tema konkursa je slobodna, ali svojim sadržajem ne sme propagirati rasnu, versku, nacionalnu ili bilo kakvu drugu diskriminaciju.

OPŠTE INFORMACIJE
Prvi krug konkursa predstavlja selekcija fotografija koju vrši stručna selekciona komisija. Selekcija predstavlja odabir fotografija koje će biti izložene na PDP konferenciji. Nakon što se objavi vest o tome koji autori i sa kojim fotografijama mogu da učestvuju na izložbi, autori su dužni da te fotografije izrade i dostave organizatorima. Drugog dana PDP konferencije se sastaje nagradni žiri koji proglašava pobednike konkursa. Priznanja se dodeljuju za najbolju seriju fotografija i tri najbolje fotografije na izložbi (u konkurenciju ulaze pojedinačne fotografije i fotografije iz serija).

ULAZNI KRITERIJUM
Konkurs je internacionalnog karaktera, a pravo učešća imaju studenti svih nivoa studija (Bsc, Msc, PhD)

KAKO APLICIRATI?
Kako biste se prijavili na učešće potrebno je da elektronski popunite prijavu rada. U prijavi šaljete svoje podatke i fotografije kojima aplicirate na konkurs. Rok za prijavu radova je 25. april 2014. godine.

FORMAT
Pojedinačna fotografija
Fotografija se šalje u JPG formatu, veličina fajla ne sme da bude veća od 5 MB
Svaki autor može konkurisati sa najviše 10 pojedinačnih fotografija.

Serija fotografija
Serija fotografija treba da sadrži 2 do 6 fotografija u JPG formatu, zapakovane u RAR fajl. Veličina RAR fajla treba da bude max 5 MB.
Autor može konkurisati sa najviše 5 serija fotografija.

SELEKCIJA
Stručna selekciona komisija će od prijavljenih fotografija izabrati one koje će učestvovati na izložbi fotografija u okviru PDP konferencije. Svi autori čije su fotografije, po odluci selekcione komisije, prošle prvi krug takmičenja, imaju obavezu da elektronski pošalju fajlove veće rezolucije za Zbornik radova, kao i odštampane fotografije za izložbu .Odštampane fotografije se šalju na dole navedenu adresu, najkasnije do 13. maja 2014. godine. Autori sami snose troškove izrade fotografija kao i njihove dostave na datu adresu. Pristigle fotografije će biti izložene na PDP konferenciji.

Pojedinačna fotografija
Izrađena fotografija treba da bude u okvirima standardnih dimenzija 28×35 cm, odnosno:
Minimalna dimenzija kraće strane treba da bude 28cm.
Maksimalna dimenzija duže strane treba da bude 35cm.
Na poleđini fotografije napisati sledeće podatke:
Ime i prezime autora
Fakultet
Grad
e-mail
Naziv fotografije

Serija fotografija
Svaka izrađena fotografija iz serije treba da bude u okvirima standardnih dimenzija 28×35 cm, odnosno:
Minimalna dimenzija kraće strane treba da bude 28cm.
Maksimalna dimenzija duže strane treba da bude 35cm.
Na poleđini jedne od fotografija iz serije napisati sledeće podatke:
Ime i prezime autora
Fakultet
Grad
e-mail
Naziv serije
Broj fotografija u seriji

Napomena: Ako postoji redosled fotografija u seriji, na poleđini svake fotografije je potrebno napisati koja je po redu u seriji (npr. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6)
Adresa: Karlovački Drum 2a, 21131 Petrovaradin
Fotografije na datu adresu treba da stignu najkasnije do 13.05.2014.

FOTOGRAFIJE ZA ZBORNIK RADOVA

Pojedinačna fotografija
Fotografija se šalje u JPG formatu, u rezoluciji 300dpi, duža strana 35 cm

Serija fotografija
Sve fotografije iz serije se šalju u JPG formatu, u rezoluciji 300dpi, duža strana 35 cm

VAŽNI DATUMI
25.04.2014. Krajnji rok za elektronsku prijavu fotografija na konkurs

05.05.2014. Krajnji rok za dostavu fotografija koji su prošli selekcionu komisiju, u većoj rezoluciji, elektronskim putem

13.05.2014. Krajnji rok za dostavu odštampanih fotografija koje su prošle selekcionu komisiju

21.05.2014. Otvaranje izložbe
23.05.2014. Dodela nagrada

ŽIRI

Selekciona i nagradna komisija će biti objavljena naknadno.

Napomena: Odluka nagradne komisije, kao i odluka selektivne komisije je definitivna i neće biti predmet diskusije.

NAGRADE
Fotografije koje budu odabrane od strane selekcione komisije biće izložene na PDP konferenciji, zatim u julu u Sao Paolu i u oktobru u Sarajevu, na SOS dizajn festivalu. Svi autori koji budu učestvovali na izložbi će biti objavljeni u Zborniku radova, sa po minimum jednom fotografijom. Zbornik radova će se u štampanom izdanju podeliti svim učesnicima konferencije, predavačima, sponzorima i članovima žirija. Svi autori će dobiti sertifikat kojim se potvrđuje učešće na izložbi.

Nagrada za najbolju seriju fotografija
PDP Cube
PDP Gold Package
Počasno mesto člana žirija na konkursu za izložbe studentske fotografija 2015. Godine

Nagrada za najbolju fotografiju konkursa

I nagrada
PDP Cube
PDP Gold Package

II nagrada

Diploma za osvojeno 2. mesto na konkursu za najbolju studentsku fotografiju
PDP Silver Package

III nagrada

Diploma za osvojeno 3. mesto na konkursu za najbolju studentsku fotografiju
PDP Bronze Package

Organizator zadržava pravo da, po završetku konferencije, celu izložbu, kao i pojedinačno fotografije sa izložbe, prikaže u drugim ustanovama u Novom Sadu, u drugim gradovima Srbije, kao i u izložbenim prostorima van granica Srbije. U tom slučaju, autori će biti obavešteni o novom izlaganju njihovih radova.

Organizator zadržava pravo da koristi fotografije izložene na konferenciji u dokumentaciji koja se tiče PDP konferencije, kao i u svim štampanim i internet medijima, kao i u promotivnim akcijama konferencije, uz obavezno navođenje autora fotografije.

Slične vesti