0.7 C
Belgrade
28/01/2023
fotografija region Srbija

Poziv na Fotogram salon

Početak:

5 Mar 2011
Kraj konkursa:
9 May 2011

Umetnički atelje Fotogram iz Beograda raspisao je konkurs za međunarodni Fotogram salon, koji je otvoren za sve fotografe širom sveta.

Sprovodi se u skladu sa propisima FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique = Međunarodni savez fotografske umetnosti, patronat br. 2011/048) i FSS (Foto savez Srbije, patronat br. 2011/06).

Izložba ima UPI-licencu i podršku NCF (Nacionalnog centra za fotografiju) iz Beograda.

Teme su: (A) putopisna fotografija, (B) – Sport i (C) – slobodna tema.

Radovi u sve tri teme mogu biti u monohromnoj tehnici i u boji.

BROJ I VELIČINA (FORMAT) RADOVA. Svaki učesnik može da podnese do 4 fotografije na svaku od navednih tema (do ukupno 12 fotografija u 3 teme). Radovi se primaju samo u elektronskoj formi.

BROJ I VELIČINA (FORMAT) RADOVA. Svaki učesnik može da podnese do 4 fotografije na svaku od navednih tema (do ukupno 12 fotografija u 3 teme).

Radovi se primaju samo u elektronskoj formi.

Format fajlova treba da bude samo RGB JPEG. Dimenzija duže strane slike treba da bude 1600 piksela, a rezolucija 300 dpi. Kompresija fajla treba da bude između 7 i 10, s tim da memorijska veličina fajla ne pređe 650 kilobajta.

FINANSIJSKO UČEŠĆE (KOTIZACIJA)
Novčana uplata je obavezna za sve koji pošalju svoje radove na izložbu i jedinstvena je za sve tri teme.
Učesnici iz Srbije uplatu vrše u dinarima, na račun br. 205-1001546841247-41 (Komercijalna banka, Beograd). Za članove Foto saveza Srbije (FSS) iznos je 1.000 dinara, a za nečlanove 1.500 din.
(Za učesnike izvan Srbije kotozacija iznosi 15€ ili 22$).

Radovi autora koji ne uplate kotizaciju, ili je ne prilože uz CD, neće biti pokazani žiriju.

IDENTIFIKACIJA
Folder svake fotografije treba da sadrži sledeće podatke: Ime autora, naziv fotografskog dela (na jednom od zvaničnih jezika FIAP), godinu i mesto nastanka rada. Radovi mora da budu označeni rednim brojevima na isti način kao u prijavi.

ŽIRI. Radove će ocenjivati stručni žiri u sastavu:
Stevan Ristić, predsednik žirija, Hon. EFIAP, EFIAP, Hon. NCF, ULUPUDS;
Branislav Brkić, EFIAP/b, EsFIAP, MF FSS;
Dragoslav Mirković, EFIAP, MF FSJ/FSS, ULUPUDS;
Goran Malić, AFIAP, MF FSJ/FSS, NCF, ULUPUDS.
(U slučaju izjednačenog broja glasova, predsednik žirija presuđuje).
Delegat FSS-a je Božidar Vitas, AFIAP, KMF FSS.

NAGRADE. Žiri će dodeliti sledeće nagrade:
(A) Putopisna fotografija: FIAP – zlatna medalja, FSS – srebrna, bronzana medalja, medalja UPI, i 5 pohvala (2 trake FIAP, i 3 pohvale Fotogram-salona);
(B) Sport: FIAP – zlatna medalja, FSS – srebrna, bronzana medalja, medalja UPI, i 5 pohvala (2 trake FIAP, i 3 pohvale Fotogram-salona);
(V) Slobodna tema: FIAP – zlatna medalja, FSS – srebrna, bronzana medalja, medalja UPI, i 5 pohvala (2 trake FIAP, i 3 pohvale Fotogram-salona).
Posebna nagrada (FIAP-značka) za autora sa najvećim brojem poena na izložbi.

DOKUMENTACIJA, PROMOCIJA I ARHIVA IZLOŽBE
a) Izabrane i nagrađene fotografije biće reprodukovne u katalogu, bez plaćanja nadoknade autorima. Svaki autor koji je uplatio kotizaciju dobiće primerak kataloga izložbe na adresu koju je naveo u prijavi radova. Sve fotografije koje budu izložene ostaju u arhivi salona.
b) Neke od izabranih fotografija biće odštampane na promotivnom materijalu izložbe, npr. na pozivnici (u formi razglednice) za otvaranje izložbe i pratećih manifestacija salona; na posteru ili na informaciji za novinare. Svi pomenuti vidovi objava fotografija biće nekomercijalne vrednosti i jedina im je svrha da podstiču promociju izložbe. Svaki autor čiji rad bude reprodukovan na promotivnom materijalu dobiće promerke za svoju dokumentaciju. Drugi vidovi obeštećenja neće se priznati.

DOPRINOS ISTORIJI FOTOGRAFIJE – PODSTICAJ TEORIJSKIM PROUČAVANJIMA
a) Fotografija je kulturna delatnost ali i istorijsko svedočanstvo. Organizator apeluje na učesnike da navedu tačnu godinu i mesto nastanka rada. To nije od koristi samo za autore, nego i za dostojanstvo naše struke i proučavanja fotografije u celini.
b) Organizator će koristiti slikovne primere sa izložbe da kroz predavanja i kritički komentarisane projekcije podstiče teorijsko proučavanje pojedinih oblasti fotografije. Takođe, organizator namerava da svake 4 godine, na osnovu materijala sa prethodnih izložaba, objavi tematski katalog izabranih radova uz prigodne teorijske studijske tekstove, u svrhu afirmacije salona i podizanja likovne kulture pojedinih tema u fotografiji.
v) Svaki autor čije delo bude korišćeno ili reprodukovano u katalogu, kao i u izboru pod br. 9 i 10 dobiće primerke tih publikacija, na adresu koju je naveo u prijavi radova. Moralna autorska prava – u smislu ispravnog popisivanja autora na štampanim delima – biće u potpunosti poštovana.

KALENDAR IZLOŽBE
Poslednji dan za prijem radova 9. maj 2011.
Sednica žirija (najkasnije do) 23. maj 2011.
Obaveštavanje autora o rezultatima vrednovanja (najkasnije do) www.fotogram.in.rs/salon/salon-sr.htm 2. jun 2011.
Otvaranje izložbe u Svečanom salonu Glavne železničke stanice u Beogradu 25. juna 2011.
Zatvaranje izložbe 9. jula 2011.
Dostavljanje kataloga i nagrada autorima (najkasnije do) 8. avgusta 2011.

DOSTAVLJANJE RADOVA.
Radovi se mogu slati na dva načina:
a) na kompakt-disku (CD), zajedno sa prijavom i kopijom uplatnice (ili kotizacijom), redovnom poštom na adresu: Umetnički atelje Fotogram (c/o Goran Malić), Radnička 36/ st. 49, 11030 Beograd, Srbija,
b) elektronskom poštom na: fotogram.salon@fotogram.in.rs (ili na fotogram@open.telekom.rs).
Radi brže protočnosti elektronske pošte poželjno je da se u jednoj poruci ne šalju više od četiri fotografije (fajla).
Radovi koji nemaju uredno popunjenu prijavu neće biti uzeti u razmatranje.

OPŠTE NAPOMENE. Sva autorska prava nad svojim delima zadržava autor. Organizator ne može preuzeti odgovornost za bilo kakvu štetu CD-a koja nastane u transportu.

Kontakti: Tel. (011) 354 8655; elektronska pošta: fotogram.salon@fotogram.in.rs (rezervna adresa: fotogram@open.telekom.rs).

Sva druga obaveštenja u toku organizovanja i trajanja salona biće objavljena na veb-adresi: www.fotogram.in.rs/salon/salon-sr.htm

Sekretar Salona: Lidija Malić, E-pošta: fotogram.lm@gmail.com

Predsednik Salona je Goran Malić, umetnik i istoričar fotografije, AFIAP, FSS, ULUPUDS, NCF, Beograd, Srbija (fotogram@open.telekom.rs)

Više obaveštenja i formulari nalaze se na sajtu www.fotogram.in.rs

Slične vesti