12.8 C
Belgrade
01/04/2023
film fotografija region

Poziv na Festival tranzitorne umetnosti Sonica 2011 u Ljubljani

Početak:
27 Aug 2011
Kraj konkursa:Međunarodni festival tranzitorne i eksperimentalne umetnosti Sonica poziva vizuelne umetnike, istraživače, teoretičare, video umetnike, VJ-eve, producente zvuka, izvođače audiovizuelnih radova uživo, medijske umetnike i tehničare, da se prijave za učešće na ovogodišnjem izdanju Sonice, koje će biti održano od 11. do 14. oktobra u Ljubljani.

Sonica je pokušaj transformisanja klasičnog izlagačkog prostora u prostor događaja, performansa, radionica i predavanja, koji će predstaviti različite kreativce i teoretičare na teme zvuka i eksperimentalnih umetničkih radova. Zamišljen je kao showcase za programirane ili samogenerišuće audio-vizuelne i performativne instalacije, zvučne događaje i slično.

Pored izložbe i nastupa izvođača, Sonica obuhvata i radionice međunarodnih mentora, namenjene deci i odraslima.

Sonica je 2010. godine bila posvećena individui, prostoru i vremenu kroz perspektivu realnog/virtuelnog/simboličnog onlajn i oflajn sveta, a 2011. godine će transferisati ta iskustva u polje globalne percepcije. U tom smislu će istražiti kako se umetnici različitog porekla odnose prema tranziciji i tranzitornom kao nečemu što se stalno menja.

Era tranzicije vodi ka brzom, često jednostranom tehnološkom razvoju, uglavnom na račun proboja velikih korporacija. Kapitalističko-demokratske kategorije, koje predstavljaju finalni stadijum razvoja određenog okruženja, pokazale su se u post-tranzicionim društvima kao neo-kolinijalističke sa elementima represije i eksploatacije ljudi, prirodnih resursa itd. Individua se pretvara u savremenog potrošača, ali takođe i u ksenofoba, nacionalistu ili čak fašistu.

Sonica će u 2011. godini, stoga, istražiti kako umetnici konfrontiraju nasilje neoliberalnih i kulturnih politika i njihove posledice. Istražiće kako prinudne neoliberalne pozicije i posebno demokratije mogu biti izazvane kreativno, u negativnim ili pozitivnim istorijama tehnološkog razvoja, u različitim odnosima kopije i originala…

Svaki od pozvanih umetnika učestvovaće u najmanje dva modula:
– izložba / performans, okrugli sto
– razgovor sa umetnikom / produkcija / rezidencija.

Za Festival Sonica 2011 moguće je poslati aplikacije za:
– izložbu sa događajima na otvaranju (performans, prezentacija)
– vođenje radionica za različite starosne grupe, od dece do mladih profesionalaca
– umetničke radove na lokacijama u javnom prostoru u Ljubljani
– nastupe uživo ili filmske/video projekcije uživo.

Rok za prijavljivanje je 11. septembar 2011.

Prijava treba da sadrži:
– detaljan predlog projekta (koncept, ideja i cilj projekta, potrebna tehnička oprema, nacrt budžeta i vizuelna dokumentacija).

Organizatori ne vraćaju materijal.

Izbor učesnika obaviće Odbor festivala Sonica, a svi koji su se prijavili dobiće obaveštenje o selekciji do 30. septembra. Obaveštenje ne mora da sadrži i obrazloženje odluke o (ne)izboru.

Prijave treba poslati elektronskom poštom na adresu mota.artists@gmail.com (subject: SONICA APPLICATION 2011) ili poštom, na adresu: MoTA – Museum of Transitory Art, Rožna dolina cesta II/36, 1000 Ljubljana, Slovenia.

Nepotpune aplikacije neće biti uzete u obzir.

Dodatne informacije moguće je dobiti posredstvom adrese mota.artists@gmail.com

Sajt MoTA je www.motamuseum.com

11 Sep 2011

Slične vesti