-2.4 C
Belgrade
05/02/2023
pozorište Srbija

Poziv na 14. Međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i teatrologa

Sterijino pozorje u Novom Sadu organizuje, u saradnji sa Međunarodnom asocijacijom pozorišnih kritičara (IATC), organizuje krajem maja 2012. godine 14. Međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i teatrologa “Glumac je mrtav, živeo glumac!”, a zainteresovane kolege pozvane su da pošalju rezime svog rada (do 500 reči) na engleskom, francuskom ili srpskom jeziku do 1. marta.

Bilo bi poželjno da se kompletni tekstovi (do 5000 reči) na engleskom, francuskom ili srpskom jeziku pošalju najkasnije do 1. maja 2012.

Rezime i kompletan tekst treba poslati na adrese ivan.medenica@gmail.com idusana.todorovic@pozorje.org.rs.

Radovi se tokom Simpozijuma neće čitati, nego će učesnicima biti dostupni unapred, na sajtu Sterijinog pozorja (www.pozorje.org.rs), kao i u materijalu za Simpozijum koji će biti održan od 25. do 28. maja.

Od autora se očekuje da izlože samo glavne teze i zaključke svojih referata u trajanju od 15 minuta, kako bi ostalo više vremena za diskusiju. Učesnici će imati na raspolaganju tehničku opremu i podršku za Power Point i DVD prezentacije.

Simpozijum će biti na engleskom, francuskom i srpskom jeziku, uz simultani prevod.

Organizator snosi troškove boravka i ulaznica za sve predstave iz programa 57. Sterijinog pozorja, u okviru kojeg će biti održan 14. Simpozijum, kao i transfer od i do aerodroma na relaciji Beograd–Novi Sad–Beograd.

Program 57. Sterijinog pozorja će biit dostupan na festivalskom sajtu po objavljivanju selekcije (druga polovina marta 2012).

Za učesnike iz Evrope biće obezbeđen smeštaj do tri noćenja (25. maj dolazak, 28. maj odlazak), a za učesnike van Evrope do pet noćenja.

Predsedavajući Simpozijuma je Ivan Medenica, a više o konceptu moguće je naći na sajtu Pozorja.

 

Slične vesti