26.1 C
Belgrade
10/06/2023
festivali Srbija

Poezijom protiv diskriminacije – Beogradski Spoken Word Poetry Festival

Beogradski Spoken Word Poetry Festival prvi put će 11. i 12. novembra biti takmičarskog karaktera, a tematski je posvećen borbi protiv diskriminacije i socijalnog isključivanja.
Organizatori iz Poezina pozivaju pesnike i pesnikinje, slemere i slemerke, performere i performerke, da se prijave za učešće i sami doprinesu na taj način borbi protiv diskriminacije i socijalnog isključivanja.
Poezin, u saradnji sa organizacijom ArteQ, organizuje prvi takmičarski Beogradski Spoken Word Poetry festival u okviru kampanje Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) protiv diskriminacije i socijalnog isključivanja.
Pobednik Festivala, koji će biti održan obe večeri u klubu Ilegala od 20 sati, dobija nagradu u iznosu od 30.000 dinara.
Dobitnika nagrade odabraće stručna komisija bodovanjem i publika jačinom aplauza.
Diskriminacija je, kako ukazuju organizatori, nејеdnаkо pоstupаnjе prеmа оsоbi ili nеkој grupi nа оsnоvu nеkоg njihоvоg ličnоg svојstvа, štо zа pоslеdicu imа nејеdnаkоst u šаnsаmа dа оstvаrе ustаvоm i zаkоnоm zаgаrаntоvаnа prаvа. То je nejednakо trеtirаnjе, isklјučivаnjе, оdnоsnо dоvоđеnjе u pоdrеđеn položaj pojedinaca ili grupa lјudi koji se nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji.
Diskriminаciја sе mоžе sе ispоlјiti u rаzličitim оblаstimа društvеnоg živоtа.
Mоžе je izvršiti svаkо – šаltеrski rаdnik u grаdskој uprаvi, оrgаn јаvnе vlаsti, sudiја, lеkаr, nаstаvnik, pоlicајаc. Može desiti bilo gde – nа pоslu, u škоli, nа fаkultеtu, u bоlnici, nа stаdiоnu, u postupku prеd оrgаnоm javnе vlаsti, u sudu, u grаdskоm prеvоzu, nа ulici…
“Ako vas muči nepravda, ovaj Festival je kao stvoren za Vas da jasno i glasno podignete glas protiv diskriminacije”, poručili su organizatori.
Učesnike iz regiona i unutrašnjosti biraju i pozivaju organizatori Poezina, a učesnici iz Beograda mogu da se prijave do 9. novembra za nastup preko linka http://www.poezin.net/prijava-za-poetski-klabing/ , ili elektronskom poštom, na adresu kontakt@poezin.net
Festival je deo kampanje Asocijacije NKSS za borbu protiv diskriminacije, u okviru projekta podržanog od Švajcarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu.

Slične vesti