8.4 C
Belgrade
21/03/2023
književnost poezija region Srbija

Poetski konkurs „Memorijal Dragutina Kujovića i petrovskih talaca“

PartizaniPoetski konkurs „Memorijal Dragutina Kujovića i petrovskih talaca“
Ogranizacioni odbor manifestacije „Memorijal Dragutina Kujovića i petrovskih talaca“ raspisuje
NAGRADNI KONKURS
za rodoljubivu pesmu na zadatu i slobodnu temu
1.Pesma na zadatu temu treba da bude inspirisana hvatanjem talaca i(li) herojskom smrću Dragutina Kujovića, radiotelegrafiste Vrhovne komande JVuO, u nemačkoj ofanzivi „Morgenluft“(„Jutarnji vazduh“) izvedenoj od 12. do 20. jula 1943. godine, u zaleđu Suvobora, Maljena, Povlena i Medvednika, u toku koje je ubijeno 13, a zarobljeno 455 ljudi, koji su odvedeni u logor na Banjici i kasnije streljani u Jajnicima. Radiotelegrafista Dragutin Kujović svirepo je mučen, ali se herojskom smrću uzdigao iznad dželata, a kraj zahvaćen ofanzivom spasao od pogroma.
O Petrovskoj blokadi (ofanziva „Morgenluft) i herojstvu Dragutina Kujovica više informacija u knjigama: SAMO SU SMRTI ISTINE, BAJKA ISPOD (NE)ZABORAVA I DUGA NAD MALJENOM, ili na telefone 032) 761-240 i 066) 026-627.
2.Rodoljubiva pesma (ranije neobjavljivana) po izboru učesnika.
Organizator Konkursa dodeliće po tri novčane nagrade u obe kategorije, a nagrađene i odabrane pesme biće objavljene u zborniku kao treće pesničko prinošenje Memorijalu.
Pesme (po jednu u obe kategorije) dostavljati u dva primerka potpisana šifrom. Razrešenje šifre bio-biobliografske podatke, adresu i kontakt u posebnom kovertu uz pesme slati do 20. juna tekuće godine na adresu:
Milivoje Trnavac
 s. Gojna Gora
32308 Pranjani

Slične vesti