2.8 C
Belgrade
29/11/2022
Bosna i Hercegovina zemlja

Počinje obnova Saburine kuće u Sarajevu

Sarajevo – Završena je projektna dokumentacija za obnovu Saburine kuće, koja je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2006. godine i koja predstavlja jedan od rijetkih sačuvanih primjera stambene arhitekture osmanskog perioda u Sarajevu.
Saburina kuća je izgrađena namjenski kao porodična kuća Sabura – stare sarajevske esnafske porodice kazandžija i trgovaca kazandžijskom robom. Mirazom je došla u posjed porodice Žiga. Kuća je prvobitno bila izgrađena kao stambeni kompleks koji se sastojao od ženske i muške kuće, avlije, bašte i pomoćnih objekata. Objekat je bio u lošem stanju i prije rata, a u periodu od 1992-1995. godine značajno je stradao i oštećena je krovna konstrukcija, fasadni zidovi i prozori.

Radovi na restauraciji Saburine kuće vršeni su u ljeto 2005. i 2008. godine, ali nijesu obuhvatili sve dijelove objekta, pa je kuća u prilično lošem stanju, naročito podovi, stropovi, mobilijar i vanjski avlijski zid. Stoga je novim projektom predviđeno rušenje ogradnog zida i stepenica, skidanje podova i maltera u enterijeru, demontaža dotrajalih drvenih elemenata na fasadi i određenih elemenata u enterijeru i eksterijeru. U prizemlju i na spratu biće obnovljene originalne tradicionalne peći sa lončićima, a podovi u prizemlju će biti zamijenjeni tradicionalnim podom sa širokim daskama. Zamijeniće se instalacije vodovoda, kanalizacije i plina, te elektroinstalacije.

Takođe, u sobi u prizemlju, velikoj i maloj sobi na spratu i u kamarijama postaviće se tradicionalni mobilijar sa sećijama i odgovarajućim stolovima i manjim stolicama, a, što se tiče kaldrme u avliji, izvršiće se njeno preslaganje i dopuna nedostajuće, a postojeći betonski avlijsk zid će biti srušen i izgrađen novi od pune opeke, po uzoru na tradicionalni. Na strani avlijskog zida prema ulici biće izgrađena kamena česma. Nakon obnove planirano je da Saburina kuća bude korištena kao polujavni objekat za potrebe Opštine Stari Grad.

Izvor: Radio Sarajevo

Slične vesti