17.7 C
Belgrade
31/05/2023
Hrvatska NVO sektor

Pišite za Grupu 22

grupa22Grupa22, progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija, poziva na suradnju.

ROK: 30.05.2014

Tekstove treba predati u word formatu, dužine 5 do 10 stranica, proreda 1,5. Najbolji će radovi biti objavljeni na stranici, a njihovi autori honorirani.

Teme su: društveno poduzetništvo i ekonomska demokracija, alternativne forme novca i njihov potencijal u Hrvatskoj, eko-socijalne javne politike i institucionalne inovacije, mehanizmi upravljanja u Europskoj uniji i njihov utjecaj na Hrvatsku, klimatske promjene i ublažavanje njihovog učinka u Hrvatskoj. Više potražite ovdje.

Rok za predaju tekstova je 30. svibnja, a tekstove šaljite na adresuelektroničke pošte.

Slične vesti