0.5 C
Belgrade
28/01/2023
region Srbija vizuelne umetnosti

Peti EX-YU konkurs za grafiku

Visoka turistička škola strukovnih studija i Galerija SKC ( Studentski kulturni centar) Novi Beograd

Raspisivanjem EX-YU konkursa za grafiku pre pet godina, na prostoru bivše Jugoslavije, postali smo smo deo nastajanja nove kulturne manifestacije.
Misija EX-YU konkursa za grafiku se nastavlja.
Komunikacija među umetnicima pomoću izložbi i konkursa se širi i uspostavlja se kulturna saradnja  predstavljanjem grafika i u drugim bivšim Republikama SFRJ.

Gostovanja izložbe III i IV EX-YU konkursa za grafiku, izlaganjem na Barskom ljetopisu i u galeriji ULUPUH-a u Zagrebu, i IV EX-YU u galeriji ULUBIH-a u Sarajevu kao i gostovanje studenata Umetničke akademije iz Rijeke i  Akademije primenjenih umetnosti iz Osijeka, prof. Josipa Butkovića u galeriji SKC-a Novi Beograd, potvrdjuju autentičan medjunarodni karakter.
U galeriji PROGRES u Beogradu, u septembru 2012. biće predstavljene grafike sa
I, II, III i IV EX-YU konkursa za grafiku.

Vizija i ideja se uspešno i dalje ostvaruju…
Posle Četvrtog uspešno završenog konkursa (167 umetnika, 322 grafike, 60 umetnika i 130 grafika više nego na III EX YU), učešća  priznatih grafičara,
odziva umetnika iz svih naših bivših Republika otvaraju se mogućnosti dalje saradnje sa Akademijama i Fakultetima umetnosti u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Skoplju, Banja Luci, Sarajevu, Zagrebu, Rijeci, Ljubljani, Cetinju…  Umrežavanjem grafičara, umetnika i studenata ona dobija sveobuhvatniji karakter.
Veoma je zanimljivo i za sve nas dragoceno što su se na ovu manifestaciju odazvali i oni grafičari čija je vrednost već davno potvrvđena, kao I da  su zastupljene, sve klasične grafičke tehnike i digitalna štampa. Autori iz svih bivših Republika i preko 50 gradova, potvrdjuju želju za medjusobnom komunikacijom umetnika na kulturnim scenama susednih država.

Na I, II, III i IV EX-YU konkursu za grafiku učestvovali su naši istaknuti grafičari:
Otašević Bojan, Leka Mladenović, Zoran Banović, Danko Brkić, Siniša Žikić, Stašević Milan, Radonjić Simonida, Željko Đurović, Lidija Bogdanović, Jelena Sredanović, Karanović Rodoljub, Dragan Coha, Dimitrije Pecić, Veselin Vukašinović, Zdravko Velovan, Ivan Miladinović, Gordana Petrović, Milena Maksimović, Arpad Šalamon, Velimir Matejić, Ana Milosavljević, Aleksandar Botić, Miloš Đorđević, Jasmina Aleksić, Ilija Kostov, Pal Dečov, Milica Antonijević, Aleksandar Zarić, Tamara Vajs, Gabrijela Hajzler, Lazar Marković, Ivana Mali Vukelić, Jovanović Anita, Ranković Vladimir, Miodrag Mlađović, Marija Grahovac, Danijela Fulgosi…

Predpostavljam da će EX-YU konkurs za grafiku menjati fizionomiju, da će svaka godina imati svoje specifičnosti ali da ćemo zadržati ideju i principe koji ga obeležavaju:

–    Žiri, formiran od istaknutih likovnih umetnika i istoričara umetnosti, oštrim
kriterijumom i kredibilitetom svojih imena obezbedjuje visok kvalitet izložbe
(od 818 prispelih grafika žiri je izabrao 224 za izložbe). Do sad su u žiriranju učestvovali:

Ljiljana Sljepčević, istoričar umetnosti, Velizar Krstić, redovni profesor na FLU i Žaklina Ratković, kustos MSU, grafičar, Bogdan Kršić,šef grafičkog odseka, osnivač premeta grafika knjiga, prodekan FPU i prorektor Univerziteta umetnosti, u penziji, istoričar umetnosti, Borka Božović, osnivač i urednik Galerije Haos, grafičar, Gordana Petrović, vanredni profesor grafike FPU,  Natalija Cerović, viši kustos Paviljona Cvijeta Zuzorić, Miodrag Mlađović, vanredni profesor FLU, Ljiljana Stojanović, magistar grafike i profesor na VSPLU (Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti), Ivona Rajačić Barandovski, istoričar umetnosti i urednik galerije SULUJ, Ranka Lučić Janković, magistar grafike i slobodan umetnik,
Mr.art. Josip Butković, red.prof. grafike na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci i predsednik Katedre za grafiku.

–    Visoke nagrade (čiji ukupan iznos dodeljenih na sva četiri konkursa iznosi
89oo eura, u dinarskoj protivvrednosti), obezbeđuju veliko interesovanje umetnika (458 učesnika). Prve nagrade na predhodna četiri konkursa dobili su:
Zoran Banović,  Ivan Miladinović, Milena Maksimović Kovačević i Katarina Alimpijević, naši istaknuti grafičari.

–    Podrška  ULUS-a, ULUPUDS-a, FLU, FPU, Ministarstva za kulturu
Republike Srbije i Gradskog sekretarijata za kulturu, kao i Ministarstava i Udruženja umetnika bivših Republika…

–    Velika medijska propraćenost: „Politika“, „Danas“, „Fama“, „Skica“
RTS, Studio B, Radio Studio B, Metropolis, Art….

autor konkursa, Nataša Brkić, urednik Galerije SKC Novi Beograd

Informacije i propozicije konkursa:

Visoka turistička škola strukovnih studija
Galerija SKC (Studentski kulturni centar) Novi Beograd
PETI EX-YU KONKURS ZA GRAFIKU
2011.
Pravila učestvovanja:
1. Konkurs je otvoren za sve likovne stvaraoce iz Republike Srbije, Republike Makedonije, Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Republike Crne Gore, Republike Srpske i Republike Bosne i Hercegovine
2. Konkurs je otvoren za likovne stvaraoce i studente završne godine umetničkih fakulteta navedenih republika. Učestvovanje je besplatno.
3. Učesnici konkurišu sa jednom grafikom na temu „Sanjarenja…“
4.  Svi priloženi radovi moraju biti realizovani kao grafike otisnute na papiru ne većem od  707x1000mm (format – B1).
5.  Grafičke listove autori dostavljaju lično ili poštom (o svom trošku). Radovi odbijeni na konkursu, za likovne stvaraoce sa teritorije Beograda, preuzimaju se u roku od 10 dana od dana objavljivanja rezultata žiriranja. Autorima van Beograda radovi se vraćaju o trošku pokrovitelja konkursa u roku od 3 meseca.  Žirirani radovi izabrani za izložbu ostaju vlasništvo pokrovitelja konkursa a Galerija SKC Novi Beograd organizovaće (po pozivu) učesnicima konkursa 10 samostalnih izložbi u 2012. godini.
6.  Na konkursu se prihvataju samo originalni grafički listovi, nastali i otisnuti u poslednje 2 godine. Crteži, skice i fotokopije neće biti prihvaćeni. Sve grafičke tehnike biće ravnopravno prihvaćene i vrednovane.
7.  Žiri od tri člana čine:

– Mr.art. Josip Butković, red.prof. grafike na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci i predsednik Katedre za grafiku,
– Borka Božović, istoričar umetnosti i osnivač i urednik Galerije Haos,
– Velizar Krstić, red. profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

8. Žiri će dodeliti nagrade u dve kategorije:
za najboljeg grafičara:
I   nagrada u iznosu od   800 eura
II  nagrada u iznosu od   700 eura
III nagrada u iznosu od   600 eura
za najboljeg studenta grafičara:
I   nagrada  u iznosu od  500 eura
II  nagrada u iznosu od   400 eura
III nagrada u iznosu od   300 eura  ( u dinarskoj protivvrednosti)
Nagrade će uručiti  donatori.
9. Organizator će štampati katalog u boji, sa reprodukcijama izloženih grafika. Katalog će biti uručen svim učesnicim izložbe.
Izložba će biti otvorena krajem novembra u Galeriji SKC Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152a.
10.  Sve pošiljke koje stignu do 5. novembra 2011. godine biće prihvaćene za  žiriranje.
Pošiljke treba poslati na adresu:
Visoka turistička škola strukovnih studija, Bulevar Zorana Đinđića 152a, Novi Beograd, sa naznakom „V ex-yu“ na koverti. Obaveštenje o datumu žiriranja i otvaranju izložbe, kao i sve dodatne informacije, biće objavljeni na sajtovima:
www.visokaturisticka.edu.rs ,   www.skc.rs,   www.ulus.org.rs,   www.ulupuds.rs
http://konkursiregiona.net/

autor konkursa, Nataša Brkić, akademski slikar
organizatori konkursa, Nataša Brkić i Mr.Uroš Skakun

kontakt: 064 190 3887, 2609 527, natasabr@gmail.com

Prijavni list
Ime i prezime, godina i mesto rođenja__________________________________________________

Adresa, e-mail adresa i telefon __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Umetničko obrazovanje __________________________________________________________________________________________________

Naziv dela, tehnika, dimenzije i datum nastanka_______________________________________________________________________________________

Svojeručni potpis__________________________________________________________________________________________

Slične vesti