22.2 C
Belgrade
04/06/2023
poezija Srbija

Песнички конкурс поводом 100-годишњице од завршетка Великог рата

На основу Одлуке УО на седници од 15. јуна 2018. године КУД „Вук Караџић“ из
Грабовца – Трстеник донео је одлуку да, поводом 100-годишњице од завршетка
Великог рата, а у оквиру XII књижевно-ликовне манифестације
„Прва књига за ђака првака“ распише
К О Н К У Р С
ЗА НАЈЛЕПШУ ПЕСМУ СА ТЕМОМ ВЕЗАНОМ ЗА ВЕЛИКИ РАТ
Награда се састоји од повеље и прикладне награде.
Одлуку о избору најбољих радова донеће трочлани жири именован од стране
оснивача конкурса.
Награде ће бити уручене у Грабовцу (Трстеник), почетком октобра 2018.
године, на завршној вечери манифестације.
Конкурс је расписан до 01. септембра 2018.године.
Лекторисане радове писане на српском језику, у три примерка, потписане
шифром слати на адресу:
КУД „Вук Караџић“
(за песнички конкурс)
Грабовац бб, 37240 Трстеник
Радови који стигну након 01. септембра 2018. године неће се жирирати.
У посебном коверту доставити:
– решење шифре,
– кратку биографију са библиографијом аутора,
– поштанску и мејл адресу и
– број телефона.
Допунске информације можете добити на
тел. 064 44 77 55 3 и 062 83 35 205 (Шика) или на мејл адресу:
mmshika@gmail.com

Slične vesti