21.5 C
Belgrade
09/06/2023
poezija region Srbija

Pesnički konkurs „Osvetljavanje“

Knjizevni klub Kulturno umetnickog drustva „Mladost“ iz Nisa, raspisalo je pesnicki  konkurs „Osvetljavanje“.

Uslovi konkursa:
Pesme mogu biti na srpskom, hrvatskom, crnogorskom i  bosanskom jeziku, a ukoliko stvarate na drugim jezicima, uz orginal poslati prevod na jedan od navedenih jezika.

Potrebno je poslati ciklus od najviše tri neobjavljene pesme  potpisane šifrom. Tema je slobodna.

Rešenje šifre (ime i prezime, adresa, kontakt telefon, e-mail adresa, kratka biografija) poslati uz radove u posebnoj koverti, na adresu :

Milena Milenkovic (za pesnicki konkurs „Osvetljvanje „)

Kulturno umetnicko drustvo „Mladost“

ulica: Stanoja Bunusevca 11v

18000 Nis, Srbija

Sve dodatne informacije mozete dobiti na telefon 018-251-171

ili na email:kudmladost.ni@gmail.com

Konkurs traje od 20. septembra 2012.god. do 20. januara 2013 godine.

Manifestacija će se održati polovinom aprila 2013. godine, kada će biti i promovisan zbornik koji će se štampati od prispelih i odabranih radova.,.Na manifestaciju ćemo pozvati  do 70 autora zastupljenih u zborniku., a bice  podeljene i nagrade koje se sastoje od diploma i pohvala..  Tačan datum i vreme održavanja manifestacije će biti naknadno objavljen.
– Radovi poslati na konkurs se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.

Slične vesti