17.1 C
Belgrade
08/06/2023
satira Srbija

Панорамa српске сатиричне приче трећег миленијума

Издавачка кућа „Алма“ припрема Панораму српске сатиричне приче трећег миленијума. Шаље се до двадесет сатиричних прича, а уколико се ради о веома кратким причама – до тридесет. Шаљу се само већ објављене приче, у часописима, дневним листовима, ауторским збиркама, зборницима прича или на интернету, од 2000. године до данас (иако према неким изворима трећи миленијум почиње 2001. године).
Све приче, заједно с ауторовом биографијом, шаљу се у једном фајлу.
У Панорами српске сатиричне приче трећег миленијума све приче ће бити објављене ћирилицом, без обзира на писмо изворника.
Приређивач ће бити Ђорђе Оташевић.
Објављени прилози се не хоноришу. Ауторски примерак зборника није предвиђен.
Прилози се шаљу до 1. септембра 2017. на адресу: alma.izdavackakuca@yahoo.com

Slične vesti