4.3 C
Belgrade
01/12/2022
Srbija vesti

Otvaranje kluba prenumeranata

knjige2Poštovano čitalište,

KNJIŽULJAK,

 nezavisni i neprofitni samizdat,

koji su leta 2012. pokrenuli Bojan Savić Ostojić (urednik), Milica Jovanović (likovna urednica) i Goran Savić Ostojić (grafički dizajner i autor logotipa),

daje na znanje da otvara

 Klub prenumeranata

 Kritična masa čitalaca-prenumeranata kojima je Knjižuljak namenjen, imaće sledeće mogućnosti:

1) Pristup godišnjem planu Knjižuljka, početkom godine, sa recenzijama predviđenih izdanja.

2) Pretplatom se stiče pravo na predviđene naslove po povlašćenoj ceni. Primerci će stizati na kućnu adresu prenumeranta. Poštanske troškove snosi Knjižuljak.

3) Svaki prenumerisani Knjižuljak biće numerisan i praćen spiskom prenumeranata na poslednjim stranama knjižnog bloka (ime, prezime i adresa – po želji prenumeranta).

 Tiraž Knjižuljka biće fiksiran i iznosiće dvaput više od broja prenumeranata. Izdanja će se štampati u štampariji, nosiće CIP i ISBN, i biće dostupna u odabranim knjižarama i prodajnim mestima u regionu.

Svi naslovi će moći i zasebno da se naruče, po prodajnoj ceni.

 Sredstva dobijena od godišnje pretplate predstavljaće isključiva sredstva za rad Knjižuljka, a zajedno s prihodom od svakog prodatog primerka biće uložena u realizaciju narednog izdavačkog plana.

 Poduhvat počiva isključivo na veri osnivača u relevantne alternativne načine izdavačkog organizovanja, a u prilog afirmacije singularnih, svedenijih književnih oblika, zapostavljenih od strane izdavačke industrije, koji su ostali na margini povlašćenih formi knjige.

 Time se afirmiše i jedna dublja, apstraktnija margina, vezana za tradiciju samizdata,  nezavisnog i neprofitnog izdavanja. Knjižuljak svojim poduhvatom nastoji da ispita mogućnosti održavanja samostalnog izdavaštva danas, kada se knjizi kao predmetu pretpostavlja dostupnost teksta.

 Što se tiče svih detalja vezanih za godišnji plan Knjižuljka i Klub prenumeranata, pišite redakciji, na dole navedenu adresu. Sve informacije ćemo blagovremeno objavljivati na Facebook stranici.

E mail: jurodivi@gmail.com

 Srdačno Vaš

KNJIŽULJAK

Slične vesti