2.1 C
Belgrade
03/02/2023
Srbija vesti

Održana prva redovna skupština Asocijacije Nezavisne kulturne scene Srbije

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) proširena je za 24 člana na prvoj redovnoj Skupštini, održanoj proteklog vikenda u Zaječaru, čime je postala najveća mreža udruženja građana, neformalnih grupa, inicijativa i pojedinaca/ki, koji deluju na vaniinstitucionalnoj sceni u kulturi Srbije, a time i nezaobilazni faktor u kreiranju buduće kulturne politike u zemlji.

Nakon Skupštine u Zaječaru, Asocijacija NKSS broji 52 člana iz 16 gradova i opština u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, Kragujevac, Kruševac, Niš, Zaječar, Pirot, Vranje, Čačak, Majdanpek, Odžaci, Požega, Pančevo i Šabac), a legitimnost će, osim brojčanom reprezentativnošću, i dalje potvrđivati i razvijati zajedničkim aktivnostima.

Asocijacija NKSS stoga ostaje otvorena za primanje novih članova radi ostvarivanja ciljeva koji podrazumevaju razvoj inovativne, kritičke i eksperimentalne umetničke i kulturne produkcije, uticaj na formulisanje i sprovođenje kulturne politike u Srbiji na svim nivoima, kao i na formulisanje i sprovođenje drugih javnih politika koje su s njom u vezi.

Značaj Asocijacije NKSS, kao ključnog predstavnika civilnog društva u oblasti kulture u Srbiji, potvrdila je na svečanom otvaranju Skupštine u Zaječaru i državna sekretarka u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva Srbije Snežana Stojanović-Plavšić, a spremnost podrške nezavisnoj kulturi na lokalnom nivou izrazio je i gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.

Čestitajući Asocijaciji NKSS na okupljanju velikog broja aktera nezavisne kulturne scene, Snežana Stojanović-Pavšić istakla je da je Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva već izrazilo podršku nezavisnoj kulturnoj sceni potpisivanjem Protokola o saradnji početkom ove godine.

Ministarstvo kulture, kako je naglasila, ne želi da zasniva saradnju sa NKSS samo na finansijskoj podršci ili prepoznavanju njenog rada, već pre svega želi da ga zasnuje na partnerstvu i na kreiranju buduće kulturne politike.

Umrežavanje civilnog sektora u kulturi stoga je važno ne samo zbog mogućnosti za unapređenje saradnje, razmene iskustava i kreativnosti, već i zbog toga što omogućava Asocijaciji NKSS mnogo veću vidljivost i ojačava njenu poziciju partnera u pregovorima sa državom i svim ostalim institucijama sa kojima treba graditi partnerski odnos.

Državna sekretarka ujedno je poželela Asocijaciji NKSS da izbegne sve prepreke i izazove koje nosi sa sobom udruživanje nevladinog sektora.

“Ono što jeste vaša prepoznatljivost i vaš kvalitet – u odnosu na institucije, na ustanove i na državu, jeste pre svega vaša kreativnost, vaša fleksibilnost, sposobnost da brže pratite moderne tokove i to je sigurno nešto što treba zadržati i onda kada se udružejete u veće asocijacije. Kako se udružiti, a ostati slobodan, kako graditi partnerstva, a ostati svoj, to je jedan od osnovnih izaziva života uopšte, ali svakako i udruživanja u civilnom sektoru”, rekla je Snežana Stojanović-Plavšić.

Ističući značaj inovativnosti i eksperimentisanja, kao karakteristika delovanja organizacija civilnog društva, kako u umetničkom izrazu, trako i u konceptima savremene kulturne politike, ona je naglasila i da zatvorenost u samodovlojnom sistemu proverenih vrednosti dovodi do hermetičke inertnosti i samoizolacije, dok današnje dinamično globalno društvo zahteva posebne i drugačije pristupe.

“U Ministarstvu kulture prepoznajemo da je to ono u čemu partnerstvo sa vama može da obogati i unapredi i naš rad”, poručila je Snežana Stojanović-Plavšić, dodajući da pritom misli i na razvoj drugih oblasti društva – kroz intersektorsko i interresorno povezivanje.

Takođe, istakla je i posebnu ulogu civilnog sektora u kulturi u građenju otvorenog i demokratskog društva i menjanju društvene stvarnosti, uključujući i delovanje samog Ministarstva, odnosno procedura koje se tiču, između ostalog, i kriterijuma i prioriteta u dodeli finansijskih sredstava podrške za projekte i programe u oblasti kulture.

Snežana Stojanović-Plavšić istakla je značaj Asocijacije NKSS i u decentralizaciji kulture, jer “ni kreativnosti, ni znaje, ni sposobnosti, ni umetničke sklonosti, nisu raspoređenje neravnomerno i nisu samo u Beogradu – one su svuda po Srbiji”.

“To što se umetnička scena koncentriše ka Beogradu, to je samo činjenica da država nije obezbedila jednake mogućnosti svi svojim građanima na celoj teritoriji i jednake šanse. Ukoliko to ne uradimo, ne možemo ni pretendovati da budemo moderna, demokratska evropska država i na tom putu vaša uloga je veoma značajna i veoma velika”, poručila je Snežana-Stojanović-Plavšić, ističući da je to cilj i posao na kojem Ministarstvo želi da radi zajedno sa Asocijacijom NKSS.

I gradonačelnik Zaječara Boško Ničić, pozdravljajući Skupštinu NKSS na svečanom delu, istakao je značaj nezavisne kulturne scene kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.

Navodeći da je Zaječar grad koji ima “sluha i razumevanja za ono što je nezavisno i alternativno”, Ničić je podsetio da je i Zaječarska gitarijada pokrenuta pre 45 godina kao manifestacija koja u startu nije imala podršku države.

Ističući i značaj mladog festivala Zalet, Ničić je rekao da je njegov kvalitet upravo u tome što “nisu toliko gradske strukture i ostali upleteni u njegov rad”, a najavio je da će se gradske vlasti potruditi da pruže podršku i drugim mladima, koji još nisu ni registrovani.

Članovi Asocijacije NKSS su u radnom delu dvodnevne Skupštine u Zaječaru, održane u Omladinskom centru, razmotrili strategije delovanja koje se odnose i na partnerstvo sa Ministarstvom kulture i sa lokalnom samoupravom, kao i sa donatorima, kulturnim institucijama i medijima, te u partnerstvu sa drugim mrežama u regionu.

Razmotrene su i strategije daljeg jačanja kapaciteta NKSS, kao i taktike delovanja, pravila daljeg rada i projekte i akcije do kraja godine.

S obzirom da je među ključnim aktivnostima NKSS programsko povezivanje i saradnja nezavisnih i neprofitnih inicijativa, već tokom leta biće održane tri manifestacije zasnovane na programskoj razmeni – Letnji festival u Kruševcu, u organizaciji Centra mladih/Asocijacije mladih, festival Zalet u Zaječaru, u organizaciji Pokreta alternativne kulture Zalet, te festival Bez izlaza u Zrenjaninu, u organizaciji Klupčeta

Na javne konkurse NKSS za učešće na tim festivalima, koje je podržao Fond za otvoreno društvo, prijavilo se gotovo 70 organizacija.

Takođe, u Beogradu će na jesen biti održana Nedelja nezavisne kulture, festival koji će na više lokacija širom grada organizovati Remont – Nezavisna umetnička asocijacija, Zemunski mali umetnički centar – ZMUC, Liceulice, SEEcult.org i Dah teatar, uz podršku Agencije za evropske intergracije i saradnju sa udruženjima Grada Beograda.

Proces osnivanja Asocijacije NKSS formalizovan je 22. juna upisivanjem u Agenciju za privredne registre – na osnovu odluke Osnivačke skupštine održane 22. maja u Beogradu, uz učešće 28 udruženja, inicijativa i pojedinaca/ki.

Proces osnivanja NKSS zapocet je još u junu 2010. u Beogradu – prvom Nacionalnom konferencijom nezavisnog sektora u kulturi.

Početkom novembra 2010. objavljena je Deklaracija predstavnika nezavisne kulturne scene Srbije, na osnovu koje je započet i pregovarački proces sa Ministarstvom kulture.

Na drugoj Nacionalnoj konferenciji nezavisne kulturne scene, održanoj polovinom januara 2010. u Zrenjaninu, odlučeno je o započinjanju procesa registracije Asocijacije NKSS, uz formiranje privremenih radnih tela. S Ministarstvom kulture potpisan je Protokol o saradnji kojim je potvrđen doprinos NKSS opštem interesu u kulturi i predviđen mehanizam za unapređenje položaja tog sektora i za dalji dijalog. Na osnovu tog protokola, između ostalog, predstavnici NKSS učestvovali su u radu komisija za evaluaciju predloga projekata na Konkursu Ministarstva kulture za 2011.

U međuvremenu su održani sastanci i s predstavnicima Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije i gradskih vlasti Beograda, zaduženih za kulturu, a organizovano je i predstavljanje BIFC HUB iz Ljubljane i održana radionica za razvoj mreže, u saradnji sa Pogonom – Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade.

 

Slične vesti