14.6 C
Belgrade
30/05/2023
Srbija vesti

Odredjene komisije za konkurse u 2014.

mkMinistarstvo kulture i informisanja Srbije imenovalo je komisije koje će odlučivati o konkursima za finansiranje projekata u oblasti kulture i informisanja u 2014. godini, a njihov sastav dostupan je i javnosti koja je pozvana da prati njihov rad i tako doprinese njegovom kvalitetu i efikasnosti.

Konkursni proces je imenovanjem komisija, kako je saopštilo Ministarstvo 18. februara, ušao u završnu fazu, a rezultati će biti objavljeni najkasnije do 8. marta, budući da je rad komisija skraćen sa ranijih 90 na 45 dana.

Komisije će odlučivati samostalno, a imenovane su u saradnji sa institucijama kulture, univerzitetima, udruženjima, kao i organizacijama civilnog sektora, saopštilo je Ministarstvo povodom Konkursa za su/finansiranje projekata u oblastima kulturnog nasleđa, savremenog stvaralaštva, kreativnih industrija, međunarodne saradnje i informisanja u Srbiji u 2014. godini.

Zahvaljujući svim članovima komisija koji su se prihvatili odgovornog posla, Ministarstvo je istaklo da će njihov rad biti javan i transparentan kako bi svi kandidati na konkursima i zainteresovana javnost mogli da prate proces odlučivanja.

Ministarstvo je ujedno poželelo mnogo uspeha svim institucijama i pojedincima koji su prijavili projekte na ovogodišnje konkurse.

Konkursi za projekte zaključeni su 21. januara i za njih je obezbeđeno je 1,36 milijarda dinara, što je za 200 miliona više nego prethodne godine.

U nastavku i u PRILOGU (pdf) sastav svih komisija sa kontaktima osoba preko kojih će biti, kako je najavljeno, sve vreme dostupne javnosti:

ČLANOVI KOMISIJA

KULTURA

Zaštita, očuvanje i prezentacija nepokretnog kulturnog nasleđa

Prof. dr Svetlana Pejić, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, konzervator – savetnik; vanredni profesor Akademije za konzervaciju i restauraciju SPC;
Doc. dr Gordana Milošević, Arhitektonski fakultet u Beogradu;
Dr Danijela Korolija Crkvenjakov, v.d. upravnika Galerije Matice srpske;
Dr Nevena Debljović Ristić, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, konzervator-savetnik;
MA Nemanja Smičiklas, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, slikar-konzervator.
Sekretar Komisije: Miloš Gajić, milos.gajic@kultura.gov.rs ;

Zaštita, očuvanje i prezentacija arheološkog nasleđa

Mr Slobodan Fidanovski, Narodni muzej u Beogradu, muzejski savetnik;
Dragan Anđelić, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, arheolog – savetnik;
Vera Krstić, Narodni muzej u Beogradu, muzejski savetnik;
Nenad Radojčić, Narodni muzej u Beogradu, muzejski savetnik;
Aca Đorđević, Narodni muzej u Beogradu, muzejski savetnik.
Sekretar Komisije: Olivera Ignjatović, o.ignjatovic@kultura.gov.rs ;

Zaštita, očuvanje i prezentacija muzejskog nasleđa

Mrđan Bajić, likovni umetnik, redovni profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu;
Dr Dušica Bojić, Istorijski muzej Srbije, muzejski savetnik;
Mr Dragana Kovačić, Narodni muzej u Beogradu, muzejski savetnik;
Mr Sofija Kajtez, Narodni muzej u Beogradu, restaurator – savetnik;
MA Snežana Mišić, Galerije Matice srpske, viši kustos.
Sekretar Komisije: Mr Sanja Cupać, sanja@kultura.gov.rs ;

Zaštita, očuvanje i prezentacija arhivske građe

Prof. dr Dušan T. Bataković, direktor Balkanološkog instituta SANU;
Mr Milivoj Bešlin, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i Informisanje;
Zlatibor Marković, Arhiv Srbije, arhivski savetnik;
Nada Petrović, Arhiv Jugoslavije, arhivski savetnik;
Aleksandar Marković, Arhiv Srbije, arhivist.
Sekretar Komisije: Nevenka Mihajlović, nevenka.mihajlovic@kultura.gov.rs ;

Zaštita, očuvanje i prezentacija nematerijalnog nasleđa

Prof. dr Nice Fracile, Akademija umetnosti u Novom Sadu;
Dr Vesna Marjanović, Etnografski muzej, muzejski savetnik;
Dr Mirjana Menković, Etnografski muzej, muzejski savetnik;
Mr Marko Stojanović, Etnografski muzej, viši kustos;
Draginja Maskareli, Muzej primenjene umetnosti, viši kustos.
Sekretar Komisije: Olivera Ignjatović, o.ignjatovic@kultura.gov.rs ;

Zaštita, očuvanje i prezentacija stare i retke
bibliotečke građe; Bibliotečko-informaciona delatnost

Prof. dr Tatjana Subotin Golubović, Filozofski fakultet u Beogradu, načelnica Odeljenja za arheografiju Narodne biblioteke Srbije;
Mr Dušica Grbić, rukovodilac Odeljenja stare i retke knjige u Biblioteke Matice srpske, bibliotekar – savetnik;
Tamara Butigan Vučaj, načelnica Odeljenja za međunarodnu saradnju i međunarodne projekte Narodne biblioteke Srbije;
Marija Jovancai, Biblioteka Matice srpske, bibliograf – savetnik;
Vladislav Bajac, književnik.
Sekretar Komisije: Vanja Marković, v.markovic@kultura.gov.rs

Scensko stvaralaštvo i interpretacija

Pozorišno stvaralaštvo
Dr Ivan Medenica, pozorišni kritičar, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu;
Ivana Dimić, dramaturg;
Stevan Koprivica, pozorišni reditelj, profesor Fakulteta dramskih umetnost u Beogradu;
Damjan Kecojević, dramski umetnik;
Petar Mihajlović, dramski pisac.
Sekretar Komisije: Đurđijana Jovanović, djurdjijana@kultura.gov.rs ;

Umetnička igra
Ana Pavlović, baletska umetnica;
Jelena Kajgo, baletski pedagog i kritičarka;
Isidora Stanišić, baletski pedagog i koreograf;
Konstantin Tešea, baletski umetnik i pedagog;
Danica Arapović, baletska umetnica i koreograf.
Sekretar Komisije: Đurđijana Jovanović, djurdjijana@kultura.gov.rs

Kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo

Miroljub Vučković, Filmski centar Srbije;
Goran Marković, filmski reditelj, profesor emeritus Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu;
Milan Vlajčić, filmski kritičar, publicista i kolumnista;
Zoran Simjanović, filmski, pozorišni i televizijski kompozitor;
Miroslav Mogorović, filmski producent, član Nacionalnog saveta za kulturu. Sekretar Komisije: Tijana Despotović: tijana.despotovic@kultura.gov.rs

Književnost i izdavačka delatnost (za podoblasti: periodične publikacije, književne manifestacije i nagrade, kapitalna dela na srpskom jeziku iz oblasti kulture)

Prof. dr Zoran Paunović, Filološki fakultet u Beogradu;
Prof. dr Ildiko Erden, Filozofski fakultet u Beogradu;
Mr Dragan Purešić, načelnik Odeljenja za izdavaštvo i plasman knjige, Narodna biblioteka Srbije
Dr Vesna Matović, Institut za književnost i umetnost.
Laslo Vegel, književnik;
Sekretar Komisije: Marko Despotović, marko.despotovic@kultura.gov.rs

Umetnička muzika

Mr Asja Radonjić, urednica programa u Beogradskoj filharmoniji;
Mr Anja Đorđević, kompozitor, izvođač i muzički kritičar;
Dragana Pantić, muzikolog;
Ivan Ilić, dirigent;
Marija Adamov, muzikolog.
Sekretar Komisije: Dragana Mitrović, dragana.mit@kultura.gov.rs

Oblast vizuelnih umetnosti, multimedije i arhitekture

Prof. dr Jerko Denegri, teroretičar i istoričar umetnosti;
Stanko Crnobrnja, filmski i televizijski reditelj i producent;
MA Vuk Dautović, istoričar umetnosti, saradnik, predavač i doktorand na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu;
Jovan Čekić, profesor Fakulteta za medije i komunikaciju Univerziteta ,,Singidunum„ u Beogradu;
Jovan Despotović, istoričar umetnosti, likovni kritičar, urednik Trećeg programa Radio Beograda.
Sekretar Komisije: Dimitrije Tadić, dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Oblast izvornog, narodnog i amaterskog stvaralaštva

Prof. dr Olivera Vasić, Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu;
Prof. dr Dimitrije Golemović, Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu;
Doc. dr Danijel Sinani, Filozofski fakultet u Beogradu;
Mr Maša Vukanović, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka;
Goran Mitrović, folklorni igrač, prvak Nacionalnog ansambla „Kolo“;
Sekretar Komisije: Vesna Remović, vesna.removic@kultura.gov.rs

Oblast kulturne delatnosti dece i za decu i mlade

Vesna Petrović Urošević, psiholog, direktor festivala „Zvezdarište“;
Ljubica Beljanski Ristić, nekadašnji direktor Centra za kulturu „Stari grad“ i „Školigrice“;
Mirjana Prokić, muzički pedagog;
Nana Radenković, producent;
Branko Milićević, dramski umetnik.
Sekretar Komisije: Vesna Remović, vesna.removic@kultura.gov.rs

Oblast naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi

Prof. dr Mariela Cvetić, Arhitektonski fakultet u Beogradu;
Prof. dr Nevena Daković, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu;
Prof. dr Adrijana Marčetić, Filološki fakultetu u Beogradu;
Prof. dr Novica Milić, Fakultet za medije i komunikaciju Univerziteta ,,Singidunum„ u Beogradu;
Mr Slobodan Mrđa, sociolog, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.
Sekretar Komisije: Aleksandra Đorđević, aleksandra@kultura.gov.rs

Oblast kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Srbiji

Dr Biljana Sikimić, viši naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU;
Mr Milina Sklabinski, direktorka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka;
MA Dragan Ristić, umetnik i pozorišni producent;
Miroslav Kaveždi, Zavod za kulturu Vojvodine;
Fahrudin Kladničanin, član Akademske inicijative „Forum 10“ u Bujanovcu.
Sekretar Komisije: Aleksandra Đorđević, aleksandra@kultura.gov.rs ;

Oblast kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom

Aleksandar Bogdanović, DES Beograd, Državna kompanija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Beograd;
Dina Radoman, pozorišna rediteljka;
Marko Stojanović, dramski umetnik;
Vesna Petrović, predsednica Republičkog udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom;
Milka Damjanović, projekt menadžer i evaluator većeg broja međunarodnih projekata u oblasti socijalne politike i zapošljavanja.
Sekretar Komisije: Aleksandra Đorđević, aleksandra@kultura.gov.rs

Oblast prevoda dela srpske književnosti na strane jezike

Prof. dr Vladislava Gordić-Petković, Filozofski fakultet u Novom Sadu,
Prof. dr Mihajlo Pantić, književnik, Filološki fakultet u Beogradu,
Ivana Nikolić, bibliotekar – savetnik, Narodna biblioteka Srbije,
Saša Jelenković, književnik, urednik izdavačke delatnosti i kulturnih programa u Matičnoj biblioteci ,,Svetozar Marković„ – Zaječar,
Miloš Konstantinović, književni prevodilac s francuskog jezika, predsednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije.
Sekretar Komisije: Mladen Vesković, mladen.veskovic@kultura.gov.rs ;

Kulturna delatnost Srba u inostranstvu

Prof. dr Dušan Ivanić, Filološki fakultet u Beogradu,
Dr Đorđe Kostić, naučni savetnik, Balkanološki institut SANU,
Dr Miodrag S. Maticki, predsednik Skupštine Vukove zadužbine,
Tatjana Garčević, savetnik u Kancelariji Vlade Republike Srbije za dijasporu,
Srđan Tešin, književnik.
Sekretar Komisije: Ivana Ivanov, ivana.ivanov@kultura.gov.rs

INFORMISANJE

Javno informisanje

Štampa

Veran Matić, predsednik Komisije Vlade Republike Srbije za istraživanje ubistava novinara;
Aida Ćorović, aktivistkinja, osnivač NVO „Urban-in“ iz Novog Pazara;
Siniša Isakov, savetnik generalnog direktora Radio-televizije Vojvodine;
Milorad Tadić, predsednik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija;
Vladimir Radomirović, novinar, glavni i odgovorni urednik Internet portala ,,Pištaljka“, član UNS.
Sekretar Komisije: Olga Drecun, olga.drecun@kultura.gov.rs

Elektronski mediji

Jovanka Matić, Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka;
Episkop jegarski dr Porfirije, predsednik Saveta Republičke Radiodifuzne Agencije;
Dalila Ljubičić, izvršni direktor Asocijacije medija;
Dinko Gruhonjić, predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine;
Batić Bačević, zamenik glavnog i odgovornog urednika lista „Politika“, član UNS.
Sekretar Komisije: Borka Rajšić, borka.rajsic@kultura.gov.rs

Produkcije

Đorđe Vlajić, glavni i odgovorni urednik Prvog programa Radio Beograda;
Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu;
Ksenija Stefanović, konsultant za medije i nezavisni filmski producent;
Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu;
Dejan Miladinović, predsednik UO Asocijacije lokalnih nezavisnih medija „Lokal pres“, osnivač i član UO Saveta za štampu.
Sekretar Komisije: Olga Drecun, olga.drecun@kultura.gov.rs

Javno informisanje na jezicima nacionalnih manjina

Zorica Novaković, šef Odseka za unapređenje prava nacionalnih manjina u Kancelariji Vlade Republike Srbije za ljudska i manjinska prava;
Miroljub Radojković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu;
Žužana Serenčeš, medijska analitičarka;
Robert Čoban, predsednik Kompanije „Kolor Pres Grup“, Nacionalna asocijacija izdavača i novinara;
Svetozar Raković, novinar, generalni sekretar Nezavisnog udruženja Srbije;
Sekretar Komisije: Olga Drecun, olga.drecun@kultura.gov.rs

Javno informisanje osoba sa invaliditetom

Nebojša Milović, savetnik u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike;
Dejan Gligorijević, glavni i odgovorni urednik zabavnog, muzičkog i sportskog programa RTS;
Mr Ivanka Jovanović, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom;
Nedim Sejdinović, predsednik IO Nezavisnog društva novinara Vojvodine;
Snežana Milošević, generalna sekretarka Lokal pres-a.
Sekretar Komisije: Borka Rajšić, borka.rajsic@kultura.gov.rs

Elektronski mediji na Kosovu i Metohiji

Miroslav Toholj, Kancelarija Vlade Republike Srbije za Kosovo i Metohiju;
Radoman Irić, novinar, član Nezavisnog udruženja novinara Srbije;
Vera Barišić, urednica političke rubrike u Agenciji Beta, Asocijacija medija;
Milorad Vučelić, glavni i odgovorni urednik nedeljnika „Pečat“, Nacionalna asocijacija izdavača novina i magazina;
Zoran Papić, direktor Media News&Consulting:
Sekretar Komisije: Borka Rajšić, borka.rajsic@kultura.gov.rs

Javno informisanje srpskog naroda u zemljama regiona

Rastko Janković, pomoćnik direktora Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu;
Petar Jeremić, novinar, član Saveta za štampu i predsednik IO Udruženja novinara Srbije;
Maja Rakovic, predsednica RAB Srbija;
Mladen Bulut, predsednik Društva novinara Vojvodine;
Dragana Čabarkapa, predsednica Sindikata novinara Srbije.
Sekretar Komisije: Borka Rajšić, borka.rajsic@kultura.gov.rs

(SEEcult.org)

Slične vesti