6.4 C
Belgrade
30/03/2023
rezultati konkursa

Odluka žirija Diogen pro kultura magazina za 2010.

DIOGEN 2010 za PRIČU

Priče na temu: Objedinjavanje različitosti ili kako pisac vidi tri plemena jednog naroda, ali kojeg?
Dodijeljena samo prva nagrada: Đura Šefer Sremac – za priču „BOLAN MUJO,
LAJKUŠA SREMICA I DIČAN CRNOGORAC“
Obrazloženje žirija: „Priča Đure Šefera Sremca sadrži isprepletenost pojavnog i mogućeg
unutar satiričnog predočavanja mimikrije unutar mikro sredine sa refleksijama na šire okruženje.
Uz samo naizgled žala suoečni smo sa surovom, epskom stvarnošću realiteta ovdašnjeg. Bez bratstva
i jedinstva ali sa jedinstvom bratstva.“

DIOGEN 2010 za ESEJ

Eseji na temu: Masonstvo kao pretpostavka napretka ili…Da li su teorije zavjere samo glasine ili surova
istina!
Nijedan esej koji je dostavljen na Konkurs nije zadovoljio postavljene kriterije.

DIOGEN 2010 za PJESMU

Pjesme na temu: Ljubavni zanos prevarenih ili…zar je prva jabuka bila kriva za sve!
1. Ivica Budilica Strikan
„Pjesma običnim ljudima“
„Zbor zboruje zborovođe nema“
„Adamu“
„Oda prijatelju“
2
2. Radmilo V. Radovanović
„Otkucaji“
„Prašnjavi arhiv“
3. Vesna Hlavaček
„Bol“
Obrazloženje žirija: DIOGEN 2010 za pjesme nije bilo lako odrediti jer je pozitivna konkurencija unutar
predočene teme zaista bila prisutna. Nijanse su odlučivale i među odabranim su pjesme sa refleksijom
suštine unutar forme pretpostavki, ali sa iskrenim otklonom od svakodnevnih viđenja poetike per se.
Pred nama su nova nadanja iskustvenih pjesnika. Sa pjesmama koje jesu i teme po sebi.
Predsjednik žirija
Sabahudin Hadžialić
Gl.i odg.urednik
DIOGEN pro kultura magazin
Članovi žirija/redakcija: Tatjana Debeljački, Stevo Basara, Samira Begman i Goran Vrhunc
Izdavač DHIRA, Kusnacht, Švajcarska
E-mail: sabihadzi@gmail.com; WWW: http://diogen.weebly.com and/or http://maxminus.weebly.com
Tel. +387 33 619 364 Mobile: +387 63 111 052; Address: Sabahudin Hadžialić Street Grbavička 32,
71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Europe

Slične vesti