8.4 C
Belgrade
21/03/2023
Bosna i Hercegovina književnost proza region

Објављен конкурс за „Златну сову“ за 2015. годину

zlatna sovaЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА“ а. д. ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО
– ДИРЕКТОР –

Број: 00-2-8699/14
Датум, 25.11.2014. године

На основу члана 44. и 46. Статута Јавног предузећа „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д.  Источно Ново Сарајево, дана 25.11.2014. године, директор расписује
К О Н К У Р С
за најбољи необјављени роман за награду

З Л А Т Н А С О В А
1. Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, као највећа издавачка кућа у Републици Српској, позива истакнуте писце, који пишу и стварају на српском језику, да узму учешћа на Конкурсу за најбољи необјављени роман и награду „Златна сова“ за 2015. годину.

2. Књижевна награда издавачке куће ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, обухвата плакету (повељу) за најбољи роман у 2015. години, објављивање дјела у тиражу од  1.000 примјерака, те новчану награду у износу од 7.000,00 конвертибилних марака, као и 100 примјерака одштампаног романа.

3. Друга награда обухвата објављивање романа у тиражу од 500 примјерака, те ауторски хонорар у износу од 2.000,00 КМ, као и 100 примјерака романа.

4. Трећа награда обухвата објављивање романа у тиражу од 500 примјерака, те ауторски хонорар у износу од 1.000,00 КМ, као и 100 примјерака романа.

5. Уколико ниједан од аутора три првонаграђена романа не буде имао пребивалиште у Републици Српској, Завод задржава право да, на препоруку стручног жирија, поред награђених романа, уз претходну сагласност аутора, објави још један роман аутора са пребивалиштем у Републици Српској. У том случају, роман би био објављен у тиражу од 300 примјерака, уз ауторски хонорар утврђен на основу интерних прописа организатора конкурса.

6. Право учешћа на Конкурсу имају сви писци који пишу и стварају на српском језику, а који благовремено доставе свој рукопис, под условом да рукопис романа није никада раније објављен, како на српском, тако ни на другом језику.

7. Уколико је рукопис интегрално или фрагментарно објављен у штампаној или електронској форми, поменута чињеница ће се сматрати разлогом за искључивање аутора и његовог дјела из конкуренције.

8. Један аутор може конкурисати само са једним рукописом. У случају непоштовања наведеног правила Конкурса, сва дјела тог аутора искључиће се из конкуренције за награду „Златна сова“.

9. Аутори три најбоље оцијењена рукописа, према одлуци стручног жирија, учешћем на овом конкурсу обавезују се да ће пренијети на Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, као издавача, искључиво и територијално неограничено право издавања ауторских дјела са којима учествују на конкурсу, у периоду од три године од издавања истих.

10. На Конкурс слати необјављени рукопис романа, штампан у три примјерка. Aутори три награђена романа обавезују да рукописе, након коначне одлуке о избору, доставе и у електронској форми.

11. Рукописе, потписане шифом, слати искључиво путем поште, на адресу ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, ул. Николе Тесле бр. 58, 71123 Источно Сарајево, са именом и презименом, контакт телефоном и адресом аутора, у посебној, затвореној коверти. Рукописи евентуално достављени путем електронске поште или на други неодговарајући начин, неће се узети у разматрање и исти неће бити предметом конкуренције за награду „Златна сова“.

12. Аутори су дужни, поред тражених личних података, у затвореној коверти из преходне тачке Конкурса, доставити и потписану изјаву, којом, под пуном материјалном и моралном одговорношћу, изјављују да рукопис који достављају није никада раније објављен, како фрагментарно, тако ни интегрално.

13. Достављени рукописи се неће враћати ауторима.

14. Посљедњи дан за доставу рукописа на напријед наведени начин је 06. мај 2015. године. У Источном Сарајеву, дана 25.11.2014. године

Д И Р Е К Т О Р

Раде Ристовић

Slične vesti

3 comments

Dragan Milojković 30/12/2014 at 11:49

Poštovani,
možete li mi reći, da li roman napisan na srpskom jeziku, ali na latinici, ima pravo učešća.
Moj slučaj je takav.
Imam napisano delo na srpskom jeziku, na ekavici, ali je roman pisan latinicom.

sa poštovanjem,

Dragan Milojković

Milica 01/01/2015 at 16:15

postoje konvertori za tekst cir/lat.

tanja 17/02/2015 at 16:41

Da li maloletna lica imaju pravo na učešće? Hvala!

Comments are closed.