2.9 C
Belgrade
01/02/2023
kutak za mlade NVO sektor Srbija

Novi rok za podnošenje predloga projekta u septembarskoj rundi programa Aktivne zajednice

AZ2U toku je konkurs Trag fondacije  za program Aktivne zajednice.

Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta projekta do 400.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču aktivno uključenje građana/ki i donose širu dobrobit lokalnoj zajednici koristeći lokalne potencijale i resurse, kao i saradnju sa drugim sektorima na lokalnom nivou. Program nije tematski ograničen, te se predlozi projekata mogu odnositi na najrazličitije oblasti: kultura, međuetnička tolerancija i saradnja, rad sa decom i mladima, međugenercijska saradnja, zaštita životne sredine, učešće građana u procesu odlučivanja, pomoć ranjivim  grupama i njihova inkluzija, itd. Posebna pažnja biće obraćena na projekte čije su aktivnosti usmerene na decu bez roditeljskog staranja. 

Osnovni cilj programa Aktivne zajednice je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji, kroz podsticanje aktivnog uključenja građana/ki u rešavanje problema.

Novi rok za podnošenje predloga projekata je
26. septembar 2013. godine do 17 časova.

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći na stranici programa Aktivne zajednice, ili tražiti od naše kancelarije putem adrese office@tragfondacija.org. – See more at: http://www.tragfondacija.org/pages/posts/novi-rok-za-podnosenje-predloga-projekata-u-septembarskoj-rundi-programa-aktivne-zajednice-1132.php#sthash.4HaUdn7B.dpuf

Slične vesti